Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsNAUKA / WYSTAWY / CITTASLOW
plakat: Magda Aniszewska
<
1 / 13
>
>>

Bruno Koper
Cittaslow w plakacie

Plakaty, które można zobaczyć w galerii marszałkowskiej zostały zrealizowane przez studentów 2-go i 3-go roku licencjatu na kierunku pedagogicznym i arteterapii podczas autorskich warsztatów plakatu prowadzonych przeze mnie w IEA APS w Warszawie gdzie od 5-ciu lat jestem na tej uczelni profesorem wizytującym.
APS jest publiczną, wyższą uczelnią (7000 studentów) o bogatej i długiej tradycji  nauk pedagogicznych, założoną 91 lat temu przez Marię Grzegorzewską, pedagog i prekursorkę tych nauk.
Wśród licznych kierunków tej uczelni (pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, psychologia, praca socjalna…) Istnieje kierunek pt. "Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych"  oraz  specjalność : " Edukacja plastyczna z arteterapią" prowadzona w IEA, instytucji, która ma na celu kształcenie twórczej wraźliwości, wspieranie zdolności twórczych i umiejętności artystycznych oraz wiedzy w dziedzinie kultury i sztuki.  Niektóre zajęcia mają charakter warsztatów gdyż ważne jest łączenie teorii i praktyki. Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności studentów, biorą oni udział w projektach i warsztatach w ramach dwóch pracowni autorskich : plakatu i scenografii. Absolwenci uczelni pracują zarówno w edukacji (np. uprawnienie do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach) jak i w działach marketingu czy mediach. (np. realizacje związane z informacją wizualną, reklamą i grafiką użytkową)

Propozycja zrealizowania plakatu na temat Cittaslow była więc jak najbardziej adekwatna i doskonale nadająca się do programu studiów w IEA i moich warsztatów plakatu.

Pomysł realizacji plakatów na temat Cittaslow zrodził się w ub. roku, w Bretanii, podczas mego spotkania w prof. Krzysztofem Skalskim i był wystarczająco przekonywujący bym zaproponował go moim studentom z IEA.
Przyjęli temat "Cittaslow" z pewnym zdziwieniem, bo żaden z nich o istnieniu tego międzynarodowego stowarzyszenia nie słyszał. Należało więc sięgnąć po podstawowe informacje (konsultacja internetu) i przede wszystkim skorzystać z kompetencji i dyspozycyjności prof. K. Skalskiego. Profesor, osobiście przyjechał z Krakowa do instytutu  przedstawił studentom założenia, pokazał dokumentalny film i rozdał dokumentację  Z kolei, mgr. Przemko Radwański, kulturoznawca z IEA, w swojej interwencji pokazał w jakim stopniu filozofia holistyczna zbliżona jest do idei Cittaslow.  Te cenne informacje pozwoliły studentom lepiej  pogłębić problem i  jaśniej zorientować się w problematyce ruchu Cittaslow.

Uzgodniłem , że będzie to  plakat turystyczny ale nie w sensie istniejących na ulicach banalnych billbordów agencyjnych gdzie  zdjęcie zfotoshopowanego pejzażu czy ekspozycja b. skromnie ubranej blondynki, zachęca na wyjazd do egzotycznych krajów.

Założyłem, że ma być to plakat wprawdzie turystyczny ale zachęcający do  turystyki innej, (łagodnej studyjnej, kulturowej, ekologicznej …)motywujący wizytę małego miasta zgubionego wśród jezior w województwie warmińsko-mazurskim, kórego atutem nie jest ani pocztówkowy zachód słońca z pod Tropików ani złote piaski pod palmami ani światowej sławy monument. Właśnie, jakimi atutami mogą dysponować miasteczka, których przynależność do Cittaslow ma "poprawić jakość życia lokalnych społeczności". A więc, jak zilustrować i zwizualizować na płaszczyźnie plakatu takie pojęcia (nierzadko natury abstrakcyjnej) jak : "rozwój cech terytorium", "waloryzację produkcji lokalnej", "polepszenie standardu życia", "wspieranie kultury gościnności", "kulturę dobrego życia", "dbałość o środowisko naturalne". Jak skrótem, obrazem jasnym i celnym, formą, kolorem, linią, plamą wyrazić promocję lokalnych produktów, tradycyjne rzemiosło, ekologiczne budownictwo, funkcjonalność infrastruktury miejskiej…?

Zadanie nie było więc łatwe ale ciekawość, wyobraźnia młodych i oryginalność propozycji  pozytywnie zrekompensowała nie zawsze pełne zrozumienie założeń tematu. Kompetencje artystyczne, talent i zwinna umiejętności posługiwania się techniką komputerową dały b. zadowalające rezultaty.

Cieszę się, że Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie zaakceptował moją propozycję zorganizowania wystawy najlepszych prac studentów. Myślę, że wystawa "Cittaslow w plakacie" dzisiejsza i następne, zainteresują i staną się pretekstem do refleksji nad tą wspaniałą inicjatywą jaką jest  Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow.

Za to wszystko dziękuję serdecznie decydentom, organizatorom i  wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji obecnej wystawy.
Merci !