Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Józef Wilkoń
>> czytaj więcej
Małgorzata Widomska
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsINSTYTUT / O NAS
Zdjęcie 1
<
1 / 1
>
>>

Kolegium Edukacji Artystycznej

Kolegium Edukacji Artystycznej (wcześniej: Instytut Edukacji Artystycznej) kształci na kierunku edukacja artystyczna od ponad 10 lat. W roku 2009 uzyskaliśmy możliwość nadawania tytułu magistra sztuki (w zakresie edukacji artystycznej).

 

Nasi absolwenci są przygotowani do bycia świadomymi i wrażliwymi twórcami (malarstwo, grafika, rzeźba, inne media) oraz do pracy z ludźmi dla wspierania ich rozwoju osobistego, udzielania wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych przez wykorzystanie profesjonalnej znajomości sztuk plastycznych (arteterapia). Oprócz umiejętności artystycznych, absolwent kierunku uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje pedagogiczne do nauczania plastyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, po uzyskaniu tytułu magistra także w szkole średniej, do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, jak też drukowanych i elektronicznych mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej.

 

Siedzibą Kolegium jest pięciopiętrowa kamienica z lat 30-tych XX wieku na warszawskiej Ochocie. Tutaj mieszkała i pracowała do 1967 roku wybitna pedagog Maria Grzegorzewska, założycielka i dyrektor Państwowego Instytut Pedagogiki Specjalnej. Wnętrza zachowały swój przedwojenny charakter tworzący niepowtarzalną, kameralną atmosferę. Klimat Instytutu i starannie dobrana kadra sprzyjają poszukiwaniom artystycznym.

 

W Kolegium działają bogato wyposażone pracownie: malarstwa, rzeźby i grafiki, pracownia multimediów, pracownia fotografii (analogowej i cyfrowej) oraz pracownia metodyki nauczania plastyki. Na miejscu funkcjonuje biblioteka i lektorium z bogatym zbiorem publikacji poświęconych kulturze i sztuce. Kolegium rokrocznie gości zagranicznych artystów, przyjeżdżających jako Visiting Professors. Współpracujemy z Uniwersytetami
w Bielefeld, Lipsku i Kolonii w Niemczech oraz Uniwersytetem VIA w Danii.

 

W Kolegium działa Studenckie Koło Naukowe Miłośników Sztuki, które do swoich osiągnięć zalicza program „Otwarte pracownie”, w ramach którego studenci gościli
w pracowniach wybitnych twórców takich jak B. Falender, J. Owidzka, W. Fangor. Wykładowcy Kolegium są uznanymi artystami i mądrymi pedagogami aktywnie wystawiającymi na scenie artystycznej, z oddaniem praktykującymi działalność pedagogiczną.

 

Kolegium jest samodzielną jednostką na prawach wydziału Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 


Oferta edukacyjna

 

studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych

 • studia pierwszego stopnia (licencjackie) – w ofercie dwie specjalności nauczycielskie: edukacja plastyczna z arteterapią oraz edukacja plastyczna i media cyfrowe, dające możliwość wykonania prac dyplomowych z malarstwa, grafiki, rzeźby oraz rysunku, grafiki projektowej, multimediów;
 • studia drugiego stopnia (magisterskie) – w ofercie dwie specjalności nienauczycielskie: artystyczna i arteterapeutyczna, dające możliwość wykonania prac magisterskich z malarstwa, grafiki, rzeźby lub intermediów,
 • absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł magistra sztuki;
 • kierunek otrzymał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej;
 • ponieważ Akademia Pedagogiki Specjalnej jest uczelnią publiczną studia stacjonarne są w niej bezpłatne;
 • studia podyplomowe:
  • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej,
  • Grafika Komputerowa i Multimedialna,
  • Plastyka w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.