Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsAKTUALNOśCI / AKTUALNOśCI / JULIA KOSAłKA
Julia Kosałka
<
1 / 6
>
>>

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa i rysunku

Julia Kosałka

Powstałe z ciszy
laureatka III nagrody JM Rektora APS
za najlepszy dyplom magisterski w 2018 roku 

we środę, 27.11.2019, o godz. 14.00

Tematem mojej realizacji dyplomowej, zarówno część artystycznej jak i teoretycznej jest  „Creatio ex silentio” -  powstałe z ciszy. Tytuł stanowi modyfikację  „Creatio ex nihilo”, filozoficzno-teologicznej teorii głoszącej, iż świat nie został stworzony z wcześniej istniejącego substratu lecz został w całości powołany do istnienia przez Stwórcę. Modyfikacja teorii stworzenia jakiej dokonuję, wiąże się z moim metaforycznym wyobrażeniem początku i samego przebiegu procesu twórczego. „Creatio ex silentio” jest tematem symbolicznym. Na wybór przez mnie tego tematu, można patrzeć z wielu perspektyw. Pierwszy i najbardziej dosłowny powód  zaakacentowania  rangi ,,ciszy’’ w mojej pracy  jest związany z dzieciństwem. Jako dziecko w ciszy i samotności pogrążałam  się w wielogodzinnych rozmyślaniach, o których nie lubiłam mówić. Swój wewnętrzny świat przedstawiłam  w pracach plastycznych. Działania plastyczne były dla mnie formą komunikacji z otoczeniem. Drugi powód  mojego wyboru wiąże się z niezwykle mi bliskim sposobem obrazowania. Moje działania twórcze posiadają wspólny rys. Łączy je atmosfera kontemplacyjnej ciszy. Moim ulubiony motywem był od zawsze portret. Otoczenie portretowanych przez mnie osób było najczęściej minimalistyczne, ciche. Taka aranżacja przestrzeni była w pełni świadoma. Zauważyłam, że indywidualne piękno malowanej postaci najmocniej udaje się wydobyć przez ,,wyciszenie’’ otoczenia wokół niej. Oczyszczenie tła sprawia, iż widocznym staje się duchowy rys portretowanej osoby. Trzeci powód istotny dla sformułowania mojego tematu wiąże się z moim rozumieniem sensu sztuki. Sztuka jest dla mnie  przedstawianiem pewnych  nieuchwytnych ,,jakości metafizycznych’’, które istnieją w życiu każdego człowieka, i które nadają temu życiu sens. Jakości te wyjątkowo trudno opisać słowami. Każde przełożenie metafizycznego szeptu na słowa zamienia  je w konkret, ,,realistyczny gwóźdź”, który sprawia, że jawi się on nam jako banał. Te metafizyczne szepty najgłębiej odczuwalne są w ciszy. Artysta jest człowiekiem posiadającym szczególny rodzaj wrażliwości, dzięki której  może wyłapywać - niczym radar - niezwykle trudno uchwytne jakości. Poprzez umiejętne zagęszczanie rzeczywistości twórca sprawia, że w dziełach stają się one widoczne dla świata. (Julia Kosałka)

Na prezentację składa się praca dyplomowa zbudowana z pięciu wielkoformatowych płócien zatytułowanych ”Sceny z życia wewnętrznych rozmów” (2016/2017). To kompozycje symboliczne stanowiące nawiązanie do platońskiej identyfikacji myśli jako rozmowy duszy, która odbywa się w ciszy i milczeniu. W celu symbolicznego zobrazowania poruszanych treści autorka posługuję się trzema motywami: motywem otwartego pudełka, pionka szachowego i szachownicy. Wpisując kompozycje w formy średniowiecznych ołtarzy chciała nadać szczególną rangę ”wewnętrznej rozmowie”, zaakcentować jej istotę. Ekspozycję dopełniają  powstałe w ostatnim roku rysunkowe portrety matki ukazane w minimalistyczny, pozbawionym rekwizytów otoczeniu. Ten świadomy zabieg „wyciszenia tła” służy wydobyciu rysu psychologicznego, wewnętrznego piękna modela. Klamrą spinającą wystawę jest, jak mówi artystka: „Cisza czyniąca widocznym to, co jest trudno dostrzegalne”.

 

Galeria APS przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie
(wystawa czynna do 19.01.2020)

 

Julia Kosałka jest absolwentką studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
W 2017 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. dr. hab. Grzegorza Mroczkowskiego. Pracę teoretyczną zatytułowaną Creatio ex silentio napisała pod opieką dr Magdaleny Janoty-Bzowskiej. Wieloletnia stypendystka: Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym; Centrum Myśli Jana Pawła II;  Rektora APS. Wieloletnia wiceprzewodnicząca studenckiego Koła Naukowego Miłośników Sztuki.

Nagrody i wyróżnienia (wybór): 2018 - III nagroda w konkursie na najlepszą prace dyplomową Rektora APS;  2014 - nagroda III w konkursie na najlepszą prace dyplomową Rektora APS; 2013-2015 – stypendystka Rektora APS; 2013 – 2015 – stypendystka Centrum Myśli Jana Pawła II; 2013 – nagroda główna w fotograficznym konkursie „Kontrast“; 2008 – półfinalistka  Ogólnopolskiego Konkursu Dolina Kreatywna – czyli czego szuka młoda sztuka, Telewizja Polska SA; 2007- finalistka ogólnopolskiego konkursu artystyczny „Indeks Hestii”, ASP, Gdańsk; 2007- nagroda główna w I Ogólnopolskim Biennale Autoportretu, Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, Radom; 2004 - wyróżnienie, „Promocja Młodych Talentów w dziedzinie Plastyki”, SCEK, Warszawa; 2003 - 2007 - stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym; 2003 – nagroda „Promocja Młodych Talentów W Dziedzinie Plastyki'', SCEK, Warszawa; 2002- 3 - nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „23 zielone punkty na mapie'' zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Wystawy indywidualne (wybór): 2019 - Galeria Sztuki GJB, Warszawa;  2014 - Galeria APS, Warszawa; 2010 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa; 2008 – Galeria Młodych Twórców, Warszawa. Wystawy zbiorowe (wybór): 2014 - wystawa uczestników International Winter Academy WAR AND PEACE, Scheersberg, Niemcy; 2013 – wystawa uczestników International Winter Academy FREEDOM I MEAN, Scheersberg, Niemcy; 2007 - Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych, Galeria BWA, Bielsko-Biała; wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu „Artystyczny Indeks Hestii’’, ASP, Gdańsk; wystawa laureatów Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu, Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, Radom; wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym,  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Pałac Kazimierzowski w Warszawie; wystawa poplenerowa uczestników Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Kartuzy; wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym,  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Galeria Abakus, Warszawa; 2006 - wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolny, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Pałac Kazimierzowski, Warszawa; wystawa poplenerowa uczestników Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Pyrzyce; wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym,  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Galeria Abakus, Warszawa; 2005 - Pałac Kazimierzowski w Warszawie, wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym,  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci; wystawa poplenerowa uczestników Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Sulęcin; wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Galeria Abakus, Warszawa; Ursynowskie Spotkania Twórców, Galeria Wieża, Warszawa, wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Biennale „Portret Rodziny”, ZSP, Lublin; 2004 - Wystawa Laureatów konkursu Promocji Młodych Talentów, Galeria Abakus, Warszawa; wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym , Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Galeria Abakus, Warszawa; wystawa poplenerowa uczestników Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Bolków; wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym,  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Pałac Kazimierzowski, Warszawa; 2003 - wystawa laureatów konkursu Promocji Młodych Talentów, Galeria Abakus, Warszawa; wystawa laureatów ogólnopolskiego konkursu „23 zielone punkty na mapie’’, Biblioteka Narodowa, Warszawa; wystawa poplenerowa uczestników Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Paczków; wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Pałac Kazimierzowski, Warszawa; wystawa uczestników Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Galeria Abakus, Warszawa.


Galeria APS przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie
(wystawa czynna do 19.01.2020)