Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Magda Rucińska
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsAKTUALNOśCI / AKTUALNOśCI / JOANNA STASIAK
tytuł
<
1 / 8
>
>>

Setouchi City Museum of Art w Ushimado

serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa 

JOANNA STASIAK

Wymiary przestrzeni - pejzaże na jedwabiu

w niedzielę, 24.09.2017, o godz. 15.30 

Malarstwo na jedwabiu to stara i wymagająca technika, do tego współcześnie dająca dość jednoznaczne skojarzenia ze sztuką użytkową. W Polsce uprawia ją, jako poboczną formę swojej twórczości, niewielkie grono artystów przeważnie utrwalając w ten sposób ekspresyjne, tworzone w duchu „malarstwa gestu“ obrazy bliskie abstrakcji.

W 2010 roku, podczas podróży artystycznej do Indii, technika ta stała się nowym warsztatowym wyzwaniem także dla profesor Joanny Stasiak, autorki znanej dotychczas przede wszystkim z  idyllicznych, naznaczonych wieloznaczną wymową pejzaży na płótnie. Pierwsze jej prace na jedwabiu powstawały na dachach domów w New Delhi, kolejne w warszawskiej pracowni, ostatnie tworzone są w magicznym, szczególnym dla artystki miejscu, w warmińskim Trękusie.  

Tematem, który prof. Stasiak dostrzega jako najważniejszy dla własnej twórczości (także jako ukłon w stronę tradycji japońskiej) jest pejzaż, oglądany i odczuwany jako najgłębsza mądrość. To pejzaż wyimaginowany. Obraz nie tyle rzeczywistości, co rodem z wyobraźni, będący nośnikiem treści uniwersalnych, zapisem refleksji nad losem człowieka, przemijaniem.
W nasyconych barwą kompozycjach autorka utrwala zapamiętane widoki zarówno z rodzimych okolic jak i te z odległych podróży. To raz zniekształcone w szklanej kuli bądź zamknięte w oculusie kadry, kiedy indziej rozległe pejzaże z wiaduktami, zmultiplikowanymi arkadowaniami mostów czy skałami. Magiczne miejsca, symboliczne przejścia, „otwarcia się” na inne wymiary przestrzeni.

Tkaniny wibrują połyskującymi barwami, różnicowanymi temperaturowo tonacjami. Struktura kompozycji jest przemyślana, poprzedzona szkicem, uwidacznia nie tylko mistrzowskie dotknięcia alla prima ale również „myślenie pędzlem i paletą“. Prace charakteryzuje szlachetna prostota, umiar, klarowność kompozycji, czasami wręcz chłód.

Stasiak posługuje się jedwabiem w odmienny sposób niż wskazuje polska tradycja zapoczątkowana w latach 60. XX w. przez prof. Wojciecha Sadleya. Autorka impregnuje, usztywnia materię, która niczym papier akwarelowy służy jej do utrwalania precyzyjnego rysunku, zestawiania plam o wyraźnych konturach, podobnie do tradycji dalekowschodniej, gdzie jedwab wykorzystywano do pisania i rysowania.

Podczas wystawy wygłoszony zostanie wykład z multimedialną prezentacją poświęcony polskiej tradycji malarstwa na jedwabiu przygotowany przez historyczkę sztuki, kuratorkę wystaw sztuki współczesnej, także z zakresu malarstwa na jedwabiu czy ilustracji (m.in. wystawa „Polish Illustrators for Children“, Tokio, 2003). (Magdalena Durda-Dmitruk)

Prof. Joanna Stasiak ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa (z wyróżnieniem) uzyskała w 1989 r. w pracowni profesora Janusza Kaczmarskiego. W 1991 r. odbyła studia podyplomowe w The Ruskin School of Drawing and Fine Art w Oksfordzie. W 1998 r. przebywała w Paryżu na stypendium Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Od 2006 r. pracuje, prowadząc pracownię malarstwa w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Magdalena Durda-Dmitruk – dr historii sztuki, kuratorka i organizatorka przedsięwzięć popularyzujących fotografię i sztukę współczesną (m.in. Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej, Warszawskie Biennale Sztuki Mediów), autorka tekstów o sztuce, wykładowca historii sztuki i zagadnień sztuki współczesnej w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie.

(wystawa czynna: 24.09-1.10.2017)

Patronat honorowy:

Jego Ekscelencja Ambasador RP w Japonii, Jacek Izydorczyk

Jego Magnificencja Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej, prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Instytut Polski w Tokio

Instytut Adama Mickiewicza

Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii 

Wydarzenia towarzyszące:

1.10.2017 (niedziela), godz.15.30 - finisaż
i wykład dr Magdaleny Durda-Dmitruk: Polska tradycja malarstwa na jedwabiu

 

Setouchi City Museum of Art,

701-4392 Setouchi-shi, Ushimado-cho, Ushimado 4911, Japonia

 

Organizator projektu:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Współpraca:

Ambasada RP w Japonii

Instytut Polski w Tokio

Instytut Adama Mickiewicza

Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii

 

Setouchi City Museum of Art in Ushimado

We cordially invite you to the opening of an exhibition of painting
with the presence of the Artist, Professor Joanna Stasiak

Joanna Stasiak

Dimensions of Space - Landscapes on Silk

on Sunday, 24 September 2017 at 3.30 p.m.

 

Painting on silk is an old and demanding technique, which nowadays is heavily associated with applied arts. In Poland, it is practised as a side form of creative activity by a limited group of artists. The outcome is usually expressive works, executed in the spirit of action painting and close to abstraction.

 In 2010, during an artistic trip to India this technique became a new workshop challenge also for Professor Joanna Stasiak, an author previously known most of all for her idyllic, ambiguous paysages on canvas. Her first works on silk were created on the roofs of houses in New Delhi, subsequent oeuvres came to life in her Warsaw studio and the most recent ones are executed in her magic, special place – a small village in Warmia called Trękus.

The subject that Professor Stasiak perceives as the most important for her work (which is also a bow towards Japanese tradition) is paysage, viewed and felt as the deepest form of wisdom. It is an imaginary landscape. It is not so much a record of reality, but rather a product of imagination, a medium of universal content, a material reflection on the fate of man and his passing. 
In richly colourful compositions, the author fixes the views that she remembered both from her native land and her long-distance trips. Sometimes she comes up with frames deformed in crystal balls or closed in oculuses. On another occasion, she produces vast landscapes with viaducts, multiplied bridge arcades or rocks. We can see magic places, symbolic passages “opening up” to different dimensions of space.

The fabrics vibrate with shiny colours, with tones of different temperatures. The structure of all compositions is well thought and preceded by a sketch. It reveals not only the author’s magnificent alla prima touches, but also “the thinking with brush and palette”. The works are characterized by noble simplicity, moderation, clarity of composition, sometimes even coolness.

Professor Stasiak uses silk differently than the Polish tradition established in the 60s. of the 20th century by Professor Wojciech Sadley suggests. The author impregnates, or hardens the fabrics which – almost like watercolour paper – serves her to fix the precise design and juxtapose blots of distinct contours. Her output is very similar to the tradition of the Far East, where silk was used for writing and drawing.

The exhibition includes several monumental and intimate compositions, full of strength and expression. Their ethereal nature, harmonised with soft murmurs, touches, reflections of light, or waving reveals the flexibility of the paintings and their aim: to delight the eyes but also to carry the depth of the metaphysical message.

Painting on silk by Joanna Stasiak is a combination of joy of creation and her own description of the world, its understanding and contemplation. It is also a particular form of respect for centuries-old painting and graphic tradition of the Far East.

The show will be presented in a broader context of the Polish tradition of painting on silk in connection with the finissage and lecture as well as multimedia presentation by dr Magdalena Durda-Dmitruk, art historian, lecturer, curator, organizer of contemporary art exhibitions (also of painting on silk and illustration, among others: exhibition of „Polish Illustrators for Children“, Tokyo, 2003).

 (Magdalena Durda-Dmitruk)

 

Professor Joanna Stasiak (b. 1965)

Joanna Stasiak graduated from the Arts Department at Nicolaus Copernicus University in 1989 in Toruń. She prepared her diploma work under Professor Janusz Kaczmarski. Stasiak completed postgraduate studies at The Ruskin School of Drawing and Fine Art in 1991 in Oxford. In 1998 she received a scholarship in Paris.

Since 2006 she has been working as a Professor at Art Education Institute, Maria Grzegorzewska Academy, where she runs an atelier of painting. In the years 2006-2008 and 2010-2012 she was the Head of the Institute. Presently she works as a Professor of Painting at the Visual Arts Department, focusing on combining artistic activities with education. She is the co-author (with Jacek A. Zieliński) of books for art education in primary and secondary schools (the series “World of Art“).

Joanna Stasiak had many individual exhibitions in Poland and abroad, as well as participated in many collective exhibitions. She is the owner of a private gallery, In Spe. She lives and creates in Trękus, a small village in Warmia.

Magdalena Durda-Dmitruk – Ph.D. in art history, curator and organizer of projects to popularize photography and contemporary art (including Warsaw Festival of Art Photography Warsaw Media Art Biennale), the author of texts on art, lecturer of art history and the history of contemporary art in Institute of Art Education, University of Maria Grzegorzewska in Warsaw.

(Exhibition dates: 24 September – 1 October 2017) 

Honorary Patronage:

His Excellency Ambassador of the Republic of Poland

in Japan, Jacek Izydorczyk

His Magnificence Rector of the Maria Grzegorzewska University

in Warsaw, Professor Stefan M. Kwiatkowski

Polish Institute in Tokyo

Adam Mickiewicz Institute

Polish Art & Science Mission in Japan

Setouchi City Museum of Art

701-4392 Setouchi-shi, Ushimado-cho, Ushimado 4911, Japan

Accompanying events:

Sunday, 1 October 2017 at 3.30 p.m. - finissage and lecture

of Doctor Magdalena Durda-Dmitruk: Polish Tradition of Painting on Silk

Project Organiser:

University of Maria Grzegorzewska in Warsaw

Collaboration:

Embassy of the Republic of Poland in Japan

Polish Institute in Tokyo

Adam Mickiewicz Institute

Polish Art & Science Mission in Japan