Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Józef Wilkoń
>> czytaj więcej
Małgorzata Widomska
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsSTUDIA / STUDIA MAGISTERSKIE - SPECJALNOśCI

Program kształcenia II stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zakłada, iż absolwent będzie dysponował praktycznymi umiejętnościami z zakresu sztuk wizualnych, wykaże się umiejętnością twórczego wykorzystania technik tradycyjnych i nowych mediów, zrozumieniem zjawisk współczesnej kultury i sztuki, twórczym działaniem w zawodzie artysty, animatora i osoby promującej sztukę, a w przypadku specjalności arteterapia – także arteterapeuty.

 

SPECJALNOŚĆ ARTERAPIA (specjalność nienauczycielska):


W programie studiów realizowane są dwie grupy przedmiotów. Pierwsza grupa to przedmioty kształcenia artystycznego i kulturowego, druga – przedmioty specjalistyczne, rozwijające kompetencje studenta w dziedzinie terapii przez sztukę.

Poprzez kontakt ze sztuką absolwent rozwija swoją osobowość oraz potencjał twórczy: doskonali swoje umiejętności warsztatowe, uczy się świadomie dobierać techniki w procesie terapeutycznym. Absolwent specjalności arteterapia będzie posiadał wiedzę o psychologicznych oraz metodologicznych podstawach terapeutycznych oddziaływań przez sztuki plastyczne. W trakcie studiów nabędzie umiejętność formułowania celu, planu oraz oceny założeń podjętej terapii. Zdobędzie przygotowanie umożliwiające dalszy rozwój w wybranym kierunku arteterapii oraz zyska umiejętności skutecznego i świadomego posługiwania się działaniami plastycznymi w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. W praktyce zawodowej będzie umiał posłużyć się metodami arteterapeutycznymi bazującymi na procesie doświadczania sztuki oraz na procesie twórczym.

Program specjalności zakłada zdobycie przez studenta pogłębionej i wszechstronnej wiedzy z dziedziny arteterapii wzbogaconą o elementy psychoterapii oraz dziedzin pokrewnych, która pozwoli mu na dokonanie analizy oraz organizowanie procesu arteterapeutycznego. Student ma kształtować postawę twórczą, która w powiązaniu z wiedzą teoretyczną umożliwi mu podjęcie aktywności zawodowej na profesjonalnym, praktycznym gruncie artystycznym.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w: placówkach upowszechniania kultury i sztuki, w których ma miejsce oddziaływanie za pomocą sztuki oraz terapia poprzez sztukę; pracowniach arteterapeutycznych; świetlicach terapeutycznych, firmach usług terapeutycznych; a w przypadku jeśli absolwent posiadł wykształcenie pedagogiczne na poziomie studiów I stopnia w: ośrodkach wychowawczych lub świetlicach szkolnych.

Absolwent może prowadzić samodzielną praktykę arteterapeutyczno - artystyczną w tworzonym przez siebie ośrodku skierowanym dla dowolnej grupy wiekowej.

 

ORAZ NOWA SPECJALNOŚĆ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/13


SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA (MALARSTWO, GRAFIKA, RZEŹBA) (specjalność nienauczycielska)


Program specjalności został tak skonstruowany, aby student o określonej już, na poziomie studiów I st., świadomości potencjału osobistego, mógł elastycznie kształtować swój profil wykształcenia poprzez wybór pracowni dyplomowej i seminarium. Zajęcia specjalizacyjne mają zapewnić studentowi możliwie największy komfort pracy - własnego rozwoju artystycznego w wybranej pracowni malarstwa, grafiki lub rzeźby, uzyskanie dyplomu pod kierunkiem wskazanego przez siebie profesora, a tym samym pozwolić na przygotowanie, w indywidualnym toku studiów – dojrzałej, świadomej pracy dyplomowej. Student otrzymuje przygotowanie teoretyczne – poszerzające i ugruntowujące wcześniej zdobytą wiedzę z zakresu teorii i krytyki sztuki, ma również możliwość doskonalenia umiejętności warsztatowych z zakresu tradycyjnych technik artystycznych i multimediów oraz w ramach ciekawych przedmiotów specjalistycznych, dotyczących współczesnych działań artystycznych oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Rozwija się także podczas, zaplanowanych w toku studiów - warsztatów i plenerów.

Studia przygotowują przede wszystkim do podjęcia samodzielnej pracy twórczej – zarówno z wykorzystaniem technik tradycyjnych jak mediów cyfrowych oraz, w powiązaniu z wcześniej nabytymi kompetencjami, na poziomie studiów I stopnia – pozwalają na zatrudnienie w różnorodnych placówkach i instytucjach edukacyjnych, kulturotwórczych oraz zajmujących się animacją i promocją sztuk wizualnych.