Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Józef Wilkoń
>> czytaj więcej
Małgorzata Widomska
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsSTUDIA / STUDIA MAGISTERSKIE - REKRUTACJA

>>> Konsultacje dla kandydatów na studia >>>

 

ZASADY REKRUTACJI

 

studia II-go stopnia (magisterskie):

rejestracja kandydatów >>> do 11 lipca 2016

harmonogram rekrutacji >>>

 

 

REKRUTACJA na studia II st. (2-letnie magisterskie)

 

O przyjęcie na studia II st. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata studiów I st. po kierunkach artystycznych, humanistycznych, społecznych i innych.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia II st. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych odbywa się na podstawie:

 

1) autoprezentacji kandydata połączonej z analizą jego prac;

 

2) oceny na dyplomie licencjata;

 

3) średniej ocen ze studiów I st. (licencjackich).

 

Punktację końcową w postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się na podstawie wzoru:

 

Wynik końcowy = 0,3 oceny na dyplomie + 0,7 średniej ocen ze studiów I st.
+ punktacja za autoprezentację

 

 

punktacja

współczynnik

maksymalna
liczba punktów

 

 

 

 

ocena na dyplomie

3-5

0,3

1,5

średnia ocen ze studiów I st.

2-5

0,7

3,5

punktacja za autoprezentację

0-5

1,0

5,0

 

 

 

 

suma

 

 

10,0

 

Autoprezentacja połączona z analizą prac kandydata

 

Kandydat przynosi ze sobą prace do oceny. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 1) 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice i formacie oraz 2) łącznie 10 prac do wyboru: malarskich lub graficznych, fotograficznych czy filmowych* – w zależności od zainteresowań kandydata.

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Ten etap ma na celu zorientowanie się jakie są zainteresowania, obszary działań, przebieg dotychczasowej edukacji, predyspozycje artystyczne i intelektualne kandydata. Komisja bierze pod uwagę umiejętności warsztatowe oraz zdolność wyrażania myśli środkami plastycznymi.

 

* prezentacja pojedynczego filmu czy wybranego fragmentu nie powinna być dłuższa niż 5 min., a łączny czas prezentacji filmowej nie może przekroczyć 10 min.

 

http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/edukacja-artystyczna.aspx

 

>>> Konsultacje dla kandydatów na studia >>>