Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsSTUDIA / STUDIA LICENCJACKIE - REKRUTACJA

>>> Konsultacje dla kandydatów >>>

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Egzaminy odbędą się 12 lipca 2018


rejestracja kandydatów do 10 lipca 2018 >>>


harmonogram rekrutacji  >>>REKRUTACJA na studia I st. (3-letnie licencjackie)

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia I st. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych odbywa się na podstawie:

 

1) autoprezentacji kandydata połączonej z analizą jego prac;

 

2) wyniku procentowego uzyskanego na egzaminie maturalnym z języka polskiego;

 

3) wyniku procentowego uzyskanego na egzaminie maturalnym z języka obcego;

 

4) wyniku procentowego uzyskanego na egzaminie maturalnym ze wskazanego przez kandydata przedmiotu spośród: matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie.

 

Punktację końcową w postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się na podstawie wzoru:

 

Wynik końcowy = suma wyników egzaminu maturalnego dla 3 przedmiotów
(jęz. polski+ jęz. obcy + przedmiot do wyboru)
+ punktacja za autoprezentację

 

Przeliczenie wyników procentowych egzaminów maturalnych na punkty odbywa się wedle zasady:

 

1% na poziomie podstawowym – 1 pkt.

1% na poziomie rozszerzonym – 2 pkt.

 

za wyłączeniem egzaminu z matematyki, dla którego obowiązuje przeliczenie według zasady:

 

1% na poziomie podstawowym – 2 pkt.

1% na poziomie rozszerzonym – 4 pkt.

 

 

„nowa matura”

wyniki egzaminu

 

 

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

maksymalna
liczba punktów

jęz. polski

0-100

0-200

200

język obcy

0-100

0-200

200

wybrany przedmiot

0-100

0-200

200

jeśli wybranym przedmiotem
jest matematyka

0-200

0-400

lub 400

punktacja za autoprezentację

0-600

600

 

 

 

 

suma

 

 

1200

jeśli wybranym przedmiotem jest matematyka

lub 1400

 

Autoprezentacja połączona z analizą prac kandydata

 

Kandydat przynosi ze sobą prace do oceny. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 1) 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice i formacie oraz 2) łącznie 10 prac do wyboru: malarskich lub graficznych, fotograficznych czy filmowych* – w zależności od zainteresowań kandydata.

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Ten etap ma na celu zorientowanie się jakie są zainteresowania, obszary działań, przebieg dotychczasowej edukacji, predyspozycje artystyczne i intelektualne kandydata. Komisja bierze pod uwagę umiejętności warsztatowe oraz zdolność wyrażania myśli środkami plastycznymi.

 

* prezentacja pojedynczego filmu czy wybranego fragmentu nie powinna być dłuższa niż 5 min., a łączny czas prezentacji filmowej nie może przekroczyć 10 min.

 

Stara matura”

 

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w ramach egzaminu dojrzałości (tzw. „stara matura”), mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie na podstawie ocen ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej. Kandydat wskazuje trzy przedmioty, z których oceny ze świadectwa maturalnego transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

 

Ocena

Liczba punktów przeliczeniowych

Skala ocen (3-5)

Skala ocen (2-6)

6

200

5

200

180

4

160

150

3

80

100

2

60

 

 

>>> Konsultacje dla kandydatów na studia >>>