Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsSTUDIA / KOłO NAUKOWE / DYPLOMY NA BIS... SPOTKANIE Z ABSOLWENTKą IEA, ARTYSTKą MALARKą JULIą KOSAłKą 8 LISTOPADA 2017
tytuł
<
1 / 5
>
>>

Dyplomy na bis... Spotkanie z absolwentką IEA, artystką malarką Julią Kosałką 8 listopada 2017