Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsSTUDIA / KOłO NAUKOWE / SKOłUJ SIę! TYDZIEń ORGANIZACJI STUDENCKICH
Skołuj się!
<
1 / 3
>
>>

W dniach 21-27 października odbył się Tydzień Organizacji Studenckich. Każde koło naukowe (i nie tylko ) mogło zaprezentować swoje działania i zachęcić studentów do tego typu aktywności.

My pokazaliśmy się w czwartek. Zapraszaliśmy studentów do narysowania portretu - w całkiem inny sposób, bo bez patrzenia na kartkę!
Oprócz portretowania zaproponowaliśmy konkurs wiedzy z historii sztuki i terminów plastycznych, w którym wzięło około 30 osób.

fot. Łukasz Błochowiak