Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsSTUDIA / KOłO NAUKOWE / WARSZTAT ARTETERAPEUTYCZNY "DRZEWO żYCIA"
tytuł
<
1 / 36
>
>>

Prowadzenie: Monika Gałkowska, Agnieszka Żelazo, Maja Mioduszewska

 

Dokumentacja fotograficzna: Maja Mioduszewska

 

Proponowany warsztat arteterapeutyczny opiera się na swobodnej ekspresji plastycznej związanej z emocjami uczestników. Celem warsztatu jest budowanie wewnetrznego systemu wsparcia psychicznego niezbędnego do funkcjonowania zwłaszcza w sytuacjach trudnych oraz próba uświadomienia sobie wartości płynących z własnych doświadczeń życiowych i wykorzystanie ich do znalezienia w sobie siły wewnętrznej. Inspiracją do warsztatu jest wprowadzenie słowno muzyczne z elementami relaksacji. Etap ten jest wstępem do refleksji nad ważnymi momentami w życiu człowieka. Jest również próbą zetknięcia się z problemami, zrozumienia ich i siebie w danej sytuacji. Stanowi także ważny krok do osiągnięcia akceptacji siebie i własnej sytuacji. Działania plastyczne są efektem wizualizacji uczestników. Każdy z nich używając prostych materiałów plastycznych tworzy własne drzewo życia. Przedstawiając drzewo, jego gałęzie, pień, liście, autorzy prac starają się zaznaczyć kluczowe momenty swojego życia, chwile radości, smutku, a także refleksje, które podczas pracy się pojawiają. Uczestnicy pracuja na wspólnym płótnie i sami wybierają miejsce dla swojego drzewa. Zakończeniem pracy jest dzielenie się przez uczestników refleksjami związanymi z przeżyciami, emocjami, które ujawniły się podczas realizacji tematu i prezentacja dzieł uczesników. Etapem końcowym jest omówienie warsztatu i jego roli we wpieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w sytuacji choroby w rodzinie oraz przedstawienie mozliwości modyfikowania go i rozbudowania w cykl warsztatów.