Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsINSTYTUT / KADRA / DR ALEKSANDRA CHMIELNICKA-PLASKOTA
Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
<
1 / 1
>
>>

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

plaskota@aps.edu.pl

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii twórczości

STUDIA: Instytut Wychowania Artystycznego, Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, specjalność rzeźba, pracownia prof. Sławomira Mieleszki.

STUDIA PODYPLOMOWE: Oligofrenopedagogika Akademia Pedagogiki Specjalnej, im. Marii Grzegorzewskiej, Arteterapia, Polski Instytut Ericksonowski, Katowice.

STUDIA DOKTORANCKIE: Wydział Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, promotor. Prof. Stanisław Popek.

STAŻE NAUKOWE: Boston University, Department of Psychology, USA, Kentucky University, Department of Special Education and Rehabilitation Counseling, USA, School of Creative Media, City University, Hong Kong, University of Western Sydney, Welfare and Therapy Studies, Scholl of Social Sciences (Art Therapy Program), Australia, Harvard University, Harvard Graduate School of Education, USA, Tufts University, Eliot Person Department of Child Study, USA.

PROGRAMY BADAWCZE:

2013: BSTP9/13-1-WNP EFEKTYWNOŚĆ ARTETERAPII W REHABILITACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (kierownik projektu)

2013: BSTP11/13-1 WNP RYSUNEK DZIECKA BADANIA PORÓWNAWCZE POLSKA-USA. WSKAZANIA DO ARTETERAPII (kierownik projektu)

2010-12: OD DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ DO REHABILITACJI WŁASNYCH KOMPETENCJI, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza (kierownik projektu prof. Bartosz Łoza, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Sekcja Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) (główny wykonawca projektu, projekt badawczy współfinansowany).

2011: BW1/10-III SEMANTYCZNO-FORMALNA ANALIZA WYTWORU PLASTYCZNEGO DZIECKA O LEKKIM STOPNIU UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO W WIEKU OD 11 DO 14 LAT - BADANIA PORÓWNAWCZE (kierownik projektu).

2010: BW3/09-III METODA PROJEKTU JAKO NOWA JAKOŚĆ W ARTETERAPII (kierownik projektu).

2007-2009: BW02/07-II: ANALIZA POJĘCIA DRZEWO JAKO FORMY MYŚLENIA DYWERGENCYJNEGO U DZIECI W WIEKU OD 8 DO 11 LAT O LEKKIM STOPNIU UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO (kierownik projektu).

2008: EDUKACJA-SZTUKA-INTEGRACJA (projekt finansowany, Urząd Miasta st.Warszawy) (kierownik projektu).

2008: TERAPIA KREATYWNA MAGAZYN SZTUK III WIEKU (projekt finansowany, Wydział Kultury Dzielnicy Warszawa-Ochota) (kierownik projektu).

PUBLIKACJE:

Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii, (red), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.

Metoda Projektu w edukacji i arteterapii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2010

ARTYKUŁY:

2011: Arteterapia-leczenie poprzez wartości, Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, Vol 3 (NR 3):

Arteterapia – techniki nauki socjalnych umiejętności. Prezentacja amerykańskiego programu Early Warning Timely Response. A Guide to Safe Schools (w) Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole, (red.) Rejzner A., Wyd. WSP TWP. Warszawa.

Arteterapia w Azji. The Healing Bridges Exibition 2009, [w], Podmiot-Sztuka-Terapia-Edukacja. Między teorią a praktyką, (red.) M. Cylkowska Nowak, J. Imielska, E. Kasperek,-Golimowska, Wyd. Naukowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

2010: SAT – rzeczywistość wirtualna w arteterapii. Prezentacja projektu City University w Hong Kongu. SAT – virtual reality in Art Therapy. Presentation of a project from City University of Hong Kong, [w] Współczesna edukacja kulturowa-oblicza, przemiany, perspektywy (red.) Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak -Chomać, Akademia Podlaska. Siedlce.

A New Approach to Artetherapy Through Group Based Project, [w] Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich (red.) Szulc W., Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwa Oświatowe. Wrocław.

Projekt artystyczno-edukacyjny „Plener malarski Sokółka 2008 [w] Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii (red.) A.Chmielnicka-Plaskota, APS, Warszawa.

Pomiędzy sztuką a terapią. The Asian Art Therapy Symposium 2009, [w] Odpowiedzialność w edukacji od rozwiązań systemowych do samoświadomości kształconych (red.) J.Florczykiewicz, W.Wałaszewski, APS, Warszawa.

Projekt artystyczny-projekt edukacyjny. Stymulowanie twórczego rozwoju dzieci i mlodzieży (w) Między twórczością a literaturą (red:) Alicja Gałązka, Biblioteka Śląska.

2009: Śniadanie na trawie – działania twórcze zrealizowane w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego „Przechodzidzień", [w] Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej? (red.) J.Głodkowska, A. Giryński, Wyd. Akapit. Kraków.

Metafora w twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych, [w] Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym(red.) B.Sochal, United Way Polska. Warszawa.

Auto-ekspresja w terapii przez sztuki plastyczne, [w] Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym (red.) B.Sochal. United Way Polska. Warszawa.

Analiza rozwoju rysunku drzewa u dzieci polskich i amerykańskich o lekkim stopniu upośledzenia umysłowego w wieku od 8 do 10 lat - badania międzynarodowe, [w] Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju (red.) K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, A. Wąsiński. Wyższa Szkoła Administracji. Bielsko Biała 2009.

Rozwój postawy twórczej w kontekście oddziaływań poprzez sztuki plastyczne: prezentacja projektu artystyczno - edukacyjnego „Sztuka w przestrzeni”, [w] Dziedzictwo-Globalizacja-przyszłość. Heritage - Globalization - Future (red.) R. Brazis. Paveldas-Globalizacija - Ateitis. Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 5. Wilno.

2008: Prezentacja wybranych projektów artystyczno-edukacyjnych realizowanych w Zakładzie Arteterapii Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej, [w] Arteterapia drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych (red.) B.Sochal. United Way Polska. Warszawa.

Warsztat kreatywny – ruch pantomimiczny w ekspresji plastycznej [w] Arteterapia drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych (red.) B.Sochal. United Way Polska. Warszawa.

PROJEKTY-WARSZTATY ARTYSTYCZNE:

2010 – 2011: PROJEKT OD DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ DO REHABILITACJI WŁASNYCH KOMPETENCJI": warsztaty artystyczne, instalacje artystyczne,-sesje arteterapeutyczne (dla pacjentów szpitala) - cykl szkoleniowy (dla studentów IEA) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza, Tworki.

2010 – 2011: PROJEKT PROFILAKTYKA AGRESJI W SZKOLE: warsztaty artystyczne, warsztaty terapeutyczne (dla młodzieży ze szkół zawodowych) – cykl szkoleniowy (dla studentów IEA), Warszawa.

2006-2012: PROJEKT FESTIWAL SZTUK NA ULICY FOKSAL: warsztaty artystyczne, instalacje, działania artystyczne w przestrzeni miejskiej (prowadzone przez studentów IEA, APS) dla mieszkańców Warszawy.

2009: WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE: cykl szkoleniowy przy konferencji Edukacja – Sztuka – Integracja, APS Warszawa (dla warsztatów terapii zajęciowej, nauczycieli szkół, pedagogów, psychologów), Warszawa.

2009: PROJEKT AUTOEKSPRESJA W TEARPII PRZEZ SZTUKI PLASTYCZNE -warsztaty arteterapeutyczne: cykl szkoleniowy przy II konferencji Nikifory Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym, APS Warszawa (dla warsztatów terapii zajęciowej, nauczycieli szkół, pedagogów, psychologów), Warszawa.

2009: PROJEKT KTO PTAK A KTO NIE PTAK-warsztaty artystyczno-edukacyjne: dla dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa.

2009: PROJEKT ŚWIĘTO BAJKI-warsztaty artystyczne, działania artystyczne w przestzreni miejskiej dla dzieci i młodzieży (cykl warsztatów prowadzony przez studentow IEA, APS), Warszawa.

2008: PROJEKT PLENER ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNY "SOKÓŁKA 2008"- warsztaty artystyczne z elementami terapii przez sztuki wizualne (dla dzieci imłodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego), hospitacje pracowni terapeutycznych - cykl szkoleniowy dla studentów IEA, Sokółka.

2008: PROJEKT TERAPIA KREATYWNA – MAGAZYN SZTUK III WIEKU, Magazyn Sztuk -warsztaty arteterapeutyczne dla seniorów, Warszawa.

2008: WARSZTAT KREATYWNY, RUCH PANTOMIMICZNY W EKSPRESJI PLASTYCZNEJ, przy I Konferencji Arteterapia drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych, (dla warsztatów terapii zajęciowej, nauczycieli szkół, studentów, pedagogów, psychogów)- cykl szkoleniowy, Warszawa.

2007-2008: PROJEKT SZTUKA W PRZETRZENI, PROJEKT ŚNIADANIE NA TRAWIE - warsztaty artystyczno-edukacyjne, działania artystyczne w przestrzeni otwartej i zamkniętej (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, młodzieży ze szkół ogólnokształcących, studentow IEA, APS, mieszkanców Warszawy), Warszawa.

2007-2008: PROJEKT GALERIA STAWKI - warsztaty artystyczne, wystawy, spotkania z artystami (dla młodzieży ze szkół zawodowych), Warszawa, Galeria Stawki.

2007 HAPPENING PLAŻA, Warszawa APS.

KURATOR WYSTAW:

2009 -2010: Wystawa zbiorowa, współorganizator wystawy Piotr Bies – instalacje rzeźbiarskie, Krzysztof Musiał – malarstwo, Tomasz Nowak – fotografia, Jerzy Treit – malarstwo, (z katalogiem), Galeria Stawki, Warszawa.

2009: Wystawa indywidualna, organizator, kurator wystawy, Marek Zając malarstwo. Galeria Stawki, Warszawa.

2009: Wystawa zbiorowa, organizator, kurator wystaw: towarzyszących konferencji Edukacja -Sztuka – Integracja, APS, IEA Warszawa (Wystawy: Fundacja „Wspólna Droga” (M. Mularczyk) – Nikifory, Szpital Psychiatryczny w Tworkach (dr M. Pałuba) – Malarstwo, tkactwo, grafika, WTZ przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (A. Stołowska) – Grafika, Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba (A. Łukasiewicz, K. Dańska - Janowska) – Fotografia) Warszawa.

2008: Wystawa zbiorowa - organizator, kurator wystawy towarzyszącej ogólnopolskiemu seminarium Edukacja- Sztuka- Integracja, Galeria Stawki (z katalogiem), Warszawa.

2008: Kierownik pleneru malarskiego studentów IEA, Sokółka.

NAGRODY: 2008 Medal Komisji Edukacji Narodowej

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH: Przewodnicząca Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wiceprezes Towarzystwa Przyjacół Tworek Amici di Tworki, Członek Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka oraz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros.