Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsINSTYTUT / KADRA / DR PRZEMYSłAW RADWAńSKI
tytuł
<
1 / 1
>
>>

Przemysław Radwański – kulturoznawca; IEA; absolwent Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, dyplom 1985; staż pracy: 1985-91 - Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; 1991-2000 - Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO-OKO, Ośrodek Kultury Ochoty; 1992-2000 - Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej 1999-2002; 2004 – Federacja Inicjatyw Oświatowych; 2005 – Program dla Nieletnich Uchodźców, Dom Dziecka nr 11 w Warszawie; od 2006 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; od 1993 praca dydaktyczna w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspierania jakości pracy szkół; od 2000 prowadzi zajęcia w szkołach wyższych; od lutego 2008 w IEA APS; autorstwo publikacji: Edukacja w Naturze – szkoła i przedszkole jako ośrodek rozwoju zrównoważonego, Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej 2000 (redakcja, współautor); Jak założyć stowarzyszenie i prowadzić Małą Szkołę, Federacja Inicjatyw Oświatowych 2002 (redakcja, współautor); Zielony Certyfikat – placówka oświatowa jako ośrodek zrównoważonego rozwoju, Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej 2004 (współautor); Zielony Certyfikat – placówka oświatowa jako ośrodek zrównoważonego rozwoju, część 2, Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego w Warszawie (współautor); członkostwo: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – współzałożyciel, członek Rady Fundatorów (od 1992), 1994-2000 – prezes zarządu; Federacja Inicjatyw Oświatowych – współzałożyciel, wiceprezes zarządu (1999-2003); współtwórca, członek Komisji Certyfikacyjnej i Rady Programu „Zielony Certyfikat” (od 2000, Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej we współpracy z Centralnym Ośrodkiem doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska); współorganizator, koordynator szkoleń 2-12  Forum Inicjatyw Oświatowych (1998-2005, Federacja Inicjatyw Oświatowych we współpracy z Sejmową Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży); kierownik programowy Ośrodka Kultury Alternatywnej, Fundacja Ekologicznej Alternatywy (1990); laureat nagrody Złoty Liść, Warszawa 1999 – nagroda główna Ministra Ochrony Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla programu „Edukacja w Naturze” (współautor, realizator); Pro Publico Bono, Kraków 2001 – nagroda główna dla programu „Mała Szkoła ośrodkiem rozwoju wsi” (współautor i współrealizator); prace badawcze: 1976-79 członek zespołu badawczego Międzywydziałowego Studium Kultury Współczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego – badanie potrzeb, powinności, cech stylowych życia mieszkańców oraz systemu organizacji życia kulturalnego Miedziowego Zagłębia Lubińskiego; 1999-2000 organizator badań: Ocena sytuacji społecznej w gminach wiejskich w Polsce południowo-wschodniej – (raport na zlecenie Banku Światowego, 1999); Informacje o doświadczeniach i inicjatywach samorządów i społeczności lokalnych w przededniu i w pierwszych miesiącach reformy oświaty (ze środków MEN, 1999); Badanie zjawiska zamykania szkół „Mała Szkoła - wielka szansa” (ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, 1999);Mała Szkoła. Lokalne stowarzyszenia wobec problemów oświatowych. Badanie pilotażowe (ze środków MEN, 2000)

prace na rzecz uczelni: Uczelniany koordynator wsparcia wolontariatu (2006); współprojektowanie i organizacja Muzeum Marii Grzegorzewskiej i Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007); Rozpoczęty projekt edukacji uczniów i studentów w zakresie podstaw animacji kultury we współpracy z Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej, Studium Teatralnym, Galerią Apteka Sztuki, Prusinowski Trio i środowiskiem polskich artystów – animatorów (2009); opracowanie księgozbioru IEA; opracowanie programu zajęć z zakresu  Animacji kultury dla studiów II stopnia IEA 
Prowadzi ćwiczenia  Animacja i promocja kultury i Finansowanie projektów edukacyjno-artystycznych.