Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsINSTYTUT / KADRA / DR ZBIGNIEW WAłASZEWSKI
dr Z. Wałaszewski
<
1 / 3
>
>>

dr Zbigniew Wałaszewski – kulturoznawca, medioznawca; Katedra Sztuk Pięknych IEA; absolwent Wydziału Polonistyki UW, doktor nauk humanistycznych; w 1992 r. ukończył wydział Polonistyki UW, pod kierunkiem prof. Marii Janion pisząc pracę na temat młodzieńczej twórczości Zygmunta Krasińskiego, po czym podjął dalsze kształcenie na studiach doktoranckich w założonej przez prof. S. Amsterdamskiego Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. W 2000 r. obronił w Instytucie Badań Literackich PAN napisaną pod kierunkiem prof. Maryli Hopfinger rozprawę na temat postaci wampira we współczesnych mediach i związanych z nią mitów kultury popularnej. Od 2000 r. pracuje jako adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej (wcześniej WSPS), od 2006 r. w Instytucie Edukacji Artystycznej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, prowadząc zajęcia z kulturoznawstwa (zwłaszcza kultury popularnej), komunikacji społecznej, nowych mediów, podstaw antropologii kulturowej i interpretacji kultury audiowizualnej (z elementami filmoznawstwa), a także mitotwórczych i psychoanalitycznych właściwości literatury i filmu oraz ich terapeutycznych zastosowań. Wykładowca Collegium Civitas, Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Teatralnej w Warszawie, Wyższej Szkoły Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP; członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier, członek Zarządu Głównego PTBG, członek Rady Naukowej czasopisma „Homo Ludens”, doradca studentów (w latach 2005-2010 opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Terapeutycznej). Publikuje w Kwartalniku Filmowym, Kulturze Popularnej, Literaturze i Kulturze Popularnej. Warte odnotowania publikacje naukowe to „Wędrówka i inicjacja Wilhelma Meistra” (M. Janion, M. Żmigrodzka, „Odyseja wychowania”, Kraków 1998); „Ja, wampir (Dracula c’est moi)” („Kwartalnik Filmowy”, 2001, nr 35-36); „Interaktywność gier komputerowych” (red.: M. Hopfinger, „Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku”, Warszawa 2002); „CyberDracula. Nowe oblicza wampira w grach komputerowych” (red.: G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, „Wokół gotycyzmów”, Kraków 2002); „Krucyfiks kontra wampirze kły. Kinowa historia pewnej niewiary” (red.: W. Godzic, A. Fulińska, M. Filiciak, „Kultura popularna”, Kraków 2002); „ „Ich Will”. Czy odbiorcy wideoklipów Rammstein są bezbronni wobec „potęgi obrazu”? Analiza wizualności przekazu audiowizualnego” (red.: A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, „Język a multimedia”, Wrocław 2005); „Audiowizualność gier komputerowych”, (red.: A. Surdyk, J. Szeja, „Kulturotwórcza funkcja gier”, t. 2, Poznań 2007); „Transgraniczna rozrywka? Globalność i lokalność telewizji muzycznych” (red.: J. Fras, „Studia nad komunikacją popularną…”, Toruń 2007); prowadzi badania nad audiowizualnością w kulturze popularnej, zwłaszcza nad reinterpretowaniem i konstruowaniem społecznych mitologii w audiowizualnym dyskursie popkultury (filmy, wideoklipy, gry komputerowe, fabularne gry RPG, audiowizualna komunikacja internetowa). Przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat problemu tożsamości cielesnej poddanego technologizacji człowieka w audiowizualnym dyskursie kultury popularnej.