Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsINSTYTUT / KADRA / PROF. DR HAB. WIESłAW BIEńKUńSKI
tytuł
<
1 / 1
>
>>
prof. dr hab. Wiesław Bieńkuński – sztuki piękne, grafika; Katedra Sztuk Pięknych IEA; absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie; dyplom z grafiki warsztatowej wyróżniony Nagrodą Rektora w roku 1982 w pracowni Zenona Januszewskiego oraz aneks z malarstwa w pracowni Jerzego Tchórzewskiego. Od 1983 roku jest członkiem Okręgu Olsztyńskiego ZPAP, w latach dziewięćdziesiątych członek Zarządu; w latach 1991-2003 praca w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta na stanowisku plastyka miejskiego;1991 -2006 pracownik naukowy w WSP w Olsztynie (później Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski) do roku 2006 funkcja kierownika Pracowni Grafiki w Instytucie Edukacji Artystycznej na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki; Od roku 2006 pracuje w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadząc stworzoną przez siebie Pracownię Grafiki Warsztatowej; pracuje również na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 2009 jest członkiem Kapituły Warmińsko-Olsztyńskiej. Autor ponad trzydziestu wystaw indywidualnych, udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i wielu plenerach sympozjach i wystawach międzynarodowych; ważniejsze wystawy: IV Biennale De Gravure, Musee de Digne-Les-Bains, Francja,1984 ; Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków,1986; Arkady Gallery, Hamburg, Niemcy,1988; Polish Art, Museum of Kónigsberg, Rosja,1988; II International Graphic Festival, Francja,1989; Cirkel Gallery, Holandia,1990; Academy Gallery Crescendo, Kinderbordesi, De Vuijle Vaetdcek, Holandia,1993; Contemporary Polish Printmaking Exhibition, Gerhart Hauptman Haus, Dusseldorf, Niemcy,1993; Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków ’94, Kraków,1994; Międzynarodowe Triennale Sztuki, Majdanek, 1994;Print Triennal ‘94 „Consumenta 95”, Nurnberg, Niemcy,1995; Bradley University, Ilinois, USA, 1996; International Print Show, Dublin ‘96, Irlandia, 1996; Międzynarodowe Biennale Małej Formy Grafiki i Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski,1997; Międzynarodowe Triennale Grafiki - Kraków ’97 „Grafika 100 Miast”, Myślenice, 1997; PRINTMAKERS Worldwide Print Exhibition, Gilkey Center, Portland Art Museum, USA, 1997; City Museum of Valberg, Szwecja, 2003;City Gallery of Art, Hamstad, Szwecja, 2003; Japonia – Polska Triennale – 100 Miast, Lublin SMTG, Kraków, 2004; Warsztaty Polsko-Niemieckie w Anklam, Niemcy, 2005; Nowe Pokolenia Pamięci, Olsztyn - Stutthof, 2006; Pejzaż za horyzontem, St. Brieuc, Francja, 2007; Kochajmy Warmię, Perugia, Włochy, 2007; nagrody i wyróżnienia: Stypendium Ministra Kultury i Sztuki, 1984, 1985; Indywidualna nagroda II stopnia Rektora WSP w Olsztynie1997; odznaka Ministra Kultury i Sztuki Zasłużony Działacz Kultury,1997; Odznaka Honorowa za Zasługi Dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego, 2006; zaproszenie imienne przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków do uczestnictwa w IV edycji Directory of print 2005; Indywidualna nagroda II stopnia Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w kategorii działalności naukowej, 2008; II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym im. Aleksandra Raka, Katowice,1986; Nagroda równorzędna w I Biennale Plastyki Olsztyńskiej, Olsztyn, 2000; wyróżnienie honorowe w III Biennale Plastyki Olsztyńskiej, Olsztyn, 2003; Grand Prix – Medal Prezydenta w IV Biennale Plastyki Olsztyńskiej, Olsztyn, 2005; Nagroda w konkursie Grafika Warszawska – styczeń, za pracę Za horyzontem, Warszawa 2008; Nagroda w konkursie Grafika Warszawska – luty, I nagroda za pracę „ Tuziemiec- Zaziemiec”, 2008; Nagroda Roku OW ZPAP w konkursie Grafika Warszawska, 2008.