Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsINSTYTUT / KADRA / DR MAGDALENA JANOTA-BZOWSKA
dr Magdalena Janota-Bzowska
<
1 / 1
>
>>

dr Magdalena Janota Bzowska - nauki humanistyczne, historyk sztuki; pedagog
Katedra Sztuk Pięknych IEA; studia w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego,1990 - 1995; 1996-1998: udział w seminarium prof. I. Huml w Instytucie Sztuki PAN, 2001 tytuł doktora nauk humanistycznych; 1998 - 2000 asystent; 2001 adiunkt Wydziału Pedagogicznego APS; autorka artykułów, recenzji, referatów; publikacje, wybór: Prawda i legenda o życiu Adriaena Brouwera (1605-1638) w świetle tradycji literackiej, [w:] Róbcie Teatr... Studia ofiarowane Prof. B. Głuszczakowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Olsztyn, 2007; Relacje mistrz – uczeń w życiu artystycznym malarza T. Kozłowskiego, [w:] Estetyka – Sztuka – Media. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne, (red.) M. Jabłońska, Wrocław, 2008; Okiem mistrza i okiem ucznia – rozważania o relacjach między nauczycielem i uczniem w obszarze sztuk pięknych, [w:] Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, (red.) A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. Maliszewski, Toruń, 2008; T. Kozłowski we wspomnieniach swoich uczniów – o osobowości artystycznej malarza, [w:] Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Warszawa 2008; Wykorzystanie metody analizy „obrazów mówiących” Wolfganga Kempa w odtworzeniu komunikatu zawartego w autoportrecie malarza flamandzkiego baroku Adriaena Brouwera, [w:] Komunikacja jako wartość, wartość w komunikacji, St. Marienthal 2008; Małe formy rzeźbiarskie w twórczości Jacka A. Kozłowskiego – cykl „Bruk warszawski”, [w:] Rzeźba w Polsce 1945-2008, Orońsko 2008; teksty w katalogach, wybór: Grafikat skulptorore e Maks Velos, Jeta ime në figura, Tirana 1997;Pokolenia, Galeria U, Warszawa 1997; D. Rożnowska - Borys, Milanówek 2005; W. Fangor, Galeria APS, 2007; Bruk warszawski – rzeźby J. Kozłowskiego, Galeria APS, 2008; Tkaniny J. Owidzkiej, Galeria APS, 2008; Postcards from Nonexistent Places. Paintings of Joanna Stasiak – Introduction, Geneva 2008; od 2006 członek Rady Naukowej Centrum Edukacji Scholar; członkostwo w redakcji „Polis”; od 1993 redaktor graficzny „Polis”; autorka kilkuset opublikowanych w prasie rysunków i grafik; komisarz wystaw; autorka programu Otwarte pracownie; 1993-1995 udział w realizacji programów od 2008 konsultant Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, „Civic Education” we współpracy z Mershon Center Ohio State University i Indiana University; Demokracja w polskiej szkole, Kopenhaga,1996; udział w konferencjach: XX Forum Pedagogów Uniwersytet Wrocławski, 2007; Fenomen genius loci – tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, IHS UKSW, Warszawa, 2007; V Augustowskie Spotkania Naukowe, Uniwersytet w Białymstoku, 2008; Rzeźba w Polsce 1945-2008, Orońsko, IHS UKSW,2008; Arteterapia drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych, APS, Fundacja „Wspólna droga”, 2008; Edukacja – Sztuka – Integracja, APS, Warszawa,2008; Wychowanie przez sztukę, Galeria Działań, 2008; Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Plastyka. Wiedza o kulturze, MEN, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Centrum "Dialog", Warszawa, 2008; Komunikowanie społeczne w edukacji. Sytuacje komunikacyjne nauczyciel – uczeń jako interakcja symboliczna, Lądek Zdrój, 2008; Komunikacja jako wartość – wartość w komunikacji, Uniwersytet Wrocławski, St. Marienthal, 2008; Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, APS, Warszawa,2008; projekty badawcze: 2007 – 2008 projekt badań własnych APS: Relacje mistrz-uczeń w twórczości artystycznego klanu Kozłowskich na tle sztuki polskiej XX i początku XXI wieku; prowadzi wykłady, warsztaty, ćwiczenia, seminaria i fakultety; opiekun Koła Naukowego Miłośników Sztuki APS; nagroda Rektora APS III stopnia, 2008.