Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsNAUKA / BADANIA / MONIKA MASłOń
tytuł
<
1 / 4
>
>>

Monika Masłoń

projekt badawczy pt. Do widzenia. Relacja między dziełem sztuki a widzem


Celem projektu było upublicznienie dzieła poprzez prezentację za pomocą cyfrowych ekranów w przestrzeni wystawienniczej, wykonanie dokumentacji przestrzennej aranżacji instalacji oraz przygotowanie i wydanie katalogu. Wszystkie elementy to składowe rozprawy doktorskiej z obszaru sztuki. Różne formy kontaktu widza z dziełem pozwoliły na przeanalizowanie różnic pomiędzy nimi oraz wpływu zmiany stosowanego medium na zawarte w pracach artystycznych treści.


Zostały zrealizowane elementy projektu:

- prezentacja w przestrzeni wystawienniczej (Galeria Imaginarium w Łodzi - wystawa indywidualna „Na zawsze” miała miejsce w terminie: 19.06-4.07.2015)

- prezentacja w postaci dokumentacji umieszczonej w publicznej przestrzeni internetu

- prezentacja w postaci katalogu poprzez przygotowanie wydawnictwa papierowego, na który składają się reprodukcje prac, ich opisy oraz teksty teoretyczne (przygotowane zostały teksty teoretyczne i opisy prac; zostało wykonane ich tłumaczenie na język angielski; skład i druk katalogu).

http://monikamaslon.art.pl/resources/katalog.pdf


Na wystawie „Na zawsze” zostały zaprezentowane prace artystyczne, które weszły w skład doktoratu. Wykonana dokumentacja pracy jest załącznikiem do rozprawy doktorskiej.

Została ona również umieszczona na stronie internetowej pod adresem:

http://monikamaslon.art.pl/index.php/page/about

Badanie służyło przygotowaniu rozprawy doktorskiej w obszarze sztuki. Wykonana dokumentacja pracy jest załącznikiem do rozprawy doktorskiej. Została również, podobnie jak katalog prac artystycznych, wykorzystana w trakcie obrony doktoratu.