Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2017 MAGISTERSKIE / MARTA NIZIOłEK

PECCATA CAPITALIA

EFEKTYWNOŚĆ ARTETERAPII W PSYCHIATRII

 

Praca magisterska

Warszawa, rok 2017

 

Słowa kluczowe

hybryda, średniowiecze, renesans, zwierzęta, malarstwo, grzechy

arteterapia, opór, psychoanaliza, grupa terapeutyczna

 

Opis części artystycznej

Cykl obrazów pod tytułem „Peccata capitalia”, to seria autoportretów inspirowanych średniowiecznymi przedstawieniami hybryd, jednak utrzymanych w konwencji portretu renesansowego. Umowność przestrzeni tła, paleta barw zawężona do błękitów, umbry, sjeny i bieli potęgują tajemniczy klimat, a nadana przeze mnie zawoalowana symbolika służy przedstawieniu moich wad, grzechów, przemilczeń. Cykl ten stał się dla mnie osobistą refleksją nad dotychczasowymi przeżyciami oraz swoistym rachunkiem sumienia.

 

Streszczenie części teoretycznej

W pracy „Efektywność arteterapii w psychiatrii” postawiono tezę, że opór w terapii istniejący zarówno u pacjentów, jak i terapeutów, ma konstruktywny wpływ na proces twórczy. Na bazie analizy opisowej wskazano na istotę badanego zjawiska. Na podstawie praktyki arteterapeutycznej, uzyskanych wyników starano się zrozumieć naturę oporu w terapii krótkoterminowej. Zwrócono uwagę na pozytywne aspekty oporu w pracy klinicznej.

 

Title

Peccata capitalia

The effectiveness of art therapy in psychiatry

 

Key words

hybrids, Middle Ages, renaissance, animals, painting, sins

art therapy, mental resistance, psychoanalysis, therapeutic group