Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2017 MAGISTERSKIE / GABRIELA GOłOWACZ
1 PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA, linoryt, wym. 50x70 cm
<
1 / 9
>
>>

Człowiek – przestrzeń – przedmioty

Praca magisterska

Warszawa, 2017

 

Słowa kluczowe:

socjologia, architektura, sztuka, obrazowanie relacji, ilustracja, proces, obserwacja, człowiek, otoczenie.

 

Opis części artystycznej

Praca artystyczna jest wynikiem poszukiwania metody plastycznej umożliwiającej zilustrowanie relacji jakie tworzą się pomiędzy człowiekiem, przestrzenią i przedmiotami. Prezentowane prace są zbiorem pomysłów, szkiców i projektów pokazujących proces obserwacji i poszukiwania niuansów w relacjach człowiek – przestrzeń – przedmioty. Zastosowane techniki to linoryt i nawiązujący do niego rysunek białymi narzędziami na czarnym podłożu z wykorzystaniem kalki technicznej i papieru milimetrowego.

Streszczenie części teoretycznej

Praca teoretyczna omawia relacje jakie łączą człowieka, przestrzeń i przedmioty oraz sposoby przedstawiania tych relacji za pomocą środków wyrazu artystycznego. Opierając się o teorie z dziedziny socjologii i architektury podkreśla jak duży wpływ na człowieka ma jego otoczenie. Posiłkuje się przykładami ze sztuki pokazując możliwe sposoby przedstawienia relacji człowiek – przestrzeń, przedmioty.

 

Title:

Human – space – objects.

Key words:

Sociology, architecture, art, visualizing relations, illustration, process, observation, human, surroundings.