Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2017 MAGISTERSKIE / ANNA BERNAT
1. JA JESTEM 2017, 210 x 80 cm, wosk, Profil 1
<
1 / 5
>
>>

Tytuł:

„JA JESTEM”. Sacrum w sztuce XX w.

 

Słowa kluczowe:

JA JESTEM, scena zdjęcia z krzyża, ciało Jezusa, odlew z wosku – materiał nietrwały, Imię Boga, sacrum, profanum, hierofania, sztuka sakralna, przedstawienia pasyjne.

 

Opis części artystycznej

Tytuł mojej pracy artystycznej brzmi „JA JESTEM” jako określenie Boga Jahwe. Rzeźba przedstawia scenę zdjęcia z krzyża, a dokładnie bezwładnie, opadające ciało Jezusa. Pracowałam nad wrażeniem zawieszenia postaci. Zależało mi na połączeniu materii i ducha, stąd zarówno głowa jak i lewa ręka wtapia się w podłoże. Odlew zostanie wykonany z wosku. Zależało mi na materiale nietrwałym, aby podkreślić temat pracy. JA JESTEM – ten zwrot jest fundamentem mojej pracy dyplomowej i odnoszę go do ponadczasowości Boga i odwiecznego bytu, poza granicami jakiejkolwiek materii i umysłu.

 

Streszczenie części teoretycznej

Punktem wyjścia rozważań teoretycznych jest zwrot JA JESTEM w odniesieniu do Starego i Nowego Testamentu. Następnie podejmuję próbę zdefiniowania zjawiska sacrum chrześcijańskiego i kultur pierwotnych. Wskazuje na obrzęd jako miejsce występowania sacrum. Badam możliwości zaistnienia sacrum w sztuce pod względem aksjologicznym, ontologicznym i semiotycznym, wskazując na cechy numinotyczne dzieła. Przedstawiam relacje kościoła i władzy w latach 80’ XX w. a także sztukę jako narzędzia propagandy. Na końcu poddaje analizie kilka przedstawień pasyjnych wybranych twórców działających w tamtym czasie.

 

Title

“I AM”. “I AM”. Sacrum in art XX century.

Key words I AM, scene of the cross, body of Jesus, wax cast - material is unstable, God’s name, sacred, profane, hierofa, sacred art, passive performances, rite of passage.