Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2017 MAGISTERSKIE / IZABELA MARIA KARPIńSKA
tytuł
<
1 / 6
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Izabela Maria Karpińska

 

Nr albumu: 60246

 

Imię i nazwisko promotora pracy: dr hab. prof. APS Grzegorz Mroczkowski

 

Imię i nazwisko opiekuna części teoretycznej pracy (jeśli został wyznaczony):

dr Magdalena Janota-Bzowska

 

Temat pracy dyplomowej:

Inspiracja autoportretem renesansowym w sztuce współczesnej.

 

Słowa kluczowe (max. 10, charakterystyczne nazwy i określenia przedmiotu pracy w części artystycznej i teoretycznej):

Autoportret, portret, renesans, malarstwo, Europa, Polska, sztuka współczesna, malarze, tło.

 

Opis części artystycznej (max. 500 znaków; zamysł artystyczny, charakterystyka pracy, opis techniki itp.):

Część artystyczna składa się z sześciu autoportretów utrzymanych w duchu renesansu. Postaci zakomponowane we współczesnym antruażu. Wszystkie prace wykonane farbą akwarelową na desce. Obrazy namalowane na deskach o różnych formatach i grubościach.

 

Streszczenie części teoretycznej (max. 500 znaków; główne treści, tezy, wyniki i wnioski):

Część teoretyczna pracy dyplomowej składa się z trzech rozdziałów. Tezą przyświecającą mojej pracy, jest założenie, że można tworzyć współczesną sztukę, inspirując się malarstwem charakterystycznym dla poprzednich epok.

Title:

The contemporary self-portrait art inspired by Renaissance.

Key words:

Self-portrait, portrait, Renaissance, painting, Europe, Poland, contemporary art, painters, background.