Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2017 MAGISTERSKIE / ŁUKASZ BłOCHOWIAK
tytuł
<
1 / 6
>
>>


Imię i nazwisko autora pracy: Łukasz Błochowiak

Nr albumu: 54155

Imię i nazwisko promotora pracy: Prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski

Imię i nazwisko opiekuna części teoretycznej pracy (jeśli został wyznaczony):  dr Magdalena Durda-Dmitruk

Temat pracy dyplomowej: TRANSFER 

Słowa kluczowe: technologia, cyfryzacja, sztuka, wzornictwo, render, plakat, przekaz, technika  

Opis części artystycznej: TRANSFER to próba przeniesienia medium malarskiego na płaszczyznę cyfrową. Tematem obrazów jest Warszawa, dodatkowo posiadająca elementy inspirowane szkicami uczniów szkoły podstawowej ze stołecznego Ursynowa. Poruszam temat malarskości w sztuce oraz sposobu prezentacji dzieła – jego wpływu na odbiorcę.  Prace podejmują niemą dyskusję na temat wypierania sztuki tradycyjnej przez digitalową, zadając jednocześnie pytanie o zasadność wartościowania obu technik kreacji sztuki.  Streszczenie części teoretycznej: Rozszerzam temat poruszony w części artystycznej, wzbogacając go o historię komputerów pod kątem ukazywania obrazu i kreacji sztuki. Przechodzę do wypowiedzi artystów medium cyfrowego, poruszając również element projektowania maszyn  od twórców dla twórców. Filtruję treści pisane przez Marshalla McLuhana, zestawiając je z wnioskami poprzednich rozdziałów. Przytaczam polską szkołę plakatu,  kończąc pracę przemyśleniem na temat kondycji sztuki cyfrowej.  

Title: TRANSFER Key words: technology, digital, art, design, render, poster, medium, technique