Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Józef Wilkoń
>> czytaj więcej
Małgorzata Widomska
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2017 MAGISTERSKIE / JULIA KOSAłKA
tytuł
<
1 / 8
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy:  Julia Kosałka

 Nr albumu:  49150
Imię i nazwisko promotora pracy:  dr hab., prof. APS Grzegorz Mroczkowski
Imię i nazwisko opiekuna części teoretycznej pracy : dr Magdalena Janota-Bzowska
Temat pracy dyplomowej:  Creatio ex silentio
Słowa kluczowe 
Malarstwo, sztuka, cisza, droga , dialog, samotność, jakości metafizyczne, filozofia, symbol
Opis części artystycznej 
Moja praca artystyczna jest ściśle powiązana z częścią teoretyczną. Składa się z pięciu wielkoformatowych realizacji malarskich  których formy nawiązują do średniowiecznych ołtarzy. Obrazy są kompozycjami symbolicznymi, ,, Scenami z życia wewnętrznych rozmów’’. Są nawiązaniem do platońskiej  identyfikacji myśli jako rozmowy duszy, która odbywa się w ciszy i milczeniu. 
Streszczenie części teoretycznej
Moja praca teoretyczna jest intelektualną podbudową do moje realizacji artystycznej. Głównym celem pracy było uświadomienie i  zwerbalizowani istotnych dla mnie treści, pomocnych w  odkryciu własnej artystycznej tożsamości. W swoje pracy akcentuję wyjątkową rangę ,,ciszy’’ w rozpoczęciu i przebiegu całego procesu twórczego. W zwerbalizowaniu pewnych abstrakcyjnych sensów posługuję się filozoficznymi  metaforami. Centralnymi  metaforami, przez które wyjaśniam zasadność tytułu mojej realizacji dyplomowej, są : metafora ,, dróg lasu’’ Martina Heideggera oraz metafora „twórczego dialogu’’ Prof. Władysława Stróżewskiego . 

Title Creatio ex silentio
Key words Painting, art,  silence, road, dialogue loneliness, metaphysical quality, philosophy, symbol