Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2017 MAGISTERSKIE / BOGNA SłOMKA
tytuł
<
1 / 6
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Bogna Słomka  

Nr albumu: 52683

Imię i nazwisko promotora pracy: dr hab. Grzegorz Mroczkowski

Imię i nazwisko opiekuna części teoretycznej pracy: dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

Temat pracy dyplomowej  Ruch - Dźwięk - Ciało.

Ruch - Dźwięk - Ciało w Terapiach Kreatywnych Słowa kluczowe  Ruch, dźwięk, ciało, synteza ruchu, taniec, terapie kreatywne, choreoterapia, muzykoterapia Opis części artystycznej  Część artystyczna składa się z sześciu obrazów malarskich o tematyce tańca i ruchu. Podjęłam próbę wizualizacji syntezy tańca klasycznego, ruchu, dźwięku i ciała. Obrazy mają charakter szkicowy.  Kolorystyka prac jest jasna, świetlista. Rozmiary obrazów są różnorodne, dzięki czemu sprawiają efekt ruchu, tańczą. Inspiracją do pracy byli artyści futuryzmu, impresjonizmu, postimpresjonizmu i secesji, którzy podejmowali temat sekwencji ruchu i tańca, są to m.in.: Edgar Degas, Jules Cheret, Giacomo Balla, Umberto Boccioni. Streszczenie części teoretycznej Część arteterapeutyczna opisuje efektywność muzykoterapii i choreoterapii w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego uczestników terapii. W badaniach zastosowałam metodę opisową. Porównałam efektywność technik muzykoterapii, terapii ruchem i tańcem w dwóch badanych grupach: pacjentów hospitalizowanych w szpitalu psychiatrycznym na oddziale dziennym (pacjenci z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, lękowych i osoby ze schizofrenią) oraz studentek kończących naukę w Instytucie Edukacji Artystycznej (specjalność arteterapia).

Title  Movement - Sound - Body. Movement - Sound - Body in Creative Therapies Key words  Movement, sound, body, motion synthesis, dance, creative therapy, choreotherapy, music therapy