Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2016 LICENCJACKIE / PATRYCJA LUBELSKA
tytuł
<
1 / 8
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: PatrycjaLubelska

Nralbumu: 54846

Imię i nazwisko promotora pracy: dr.hab. prof. APS Grzegorz Mroczkowski

Temat pracy dyplomowej: Przejście

Słowakluczowe: brama,przejście, malarstwo, łuk triumfalny, symbolika, szkic

Streszczenie: Na pracę artystycznąza tytułowaną Przejście składa się cykl ośmiu obrazów w formacie 50 x 60 cm, wykonanych w technice akrylu na płótnie. Praca prezentuje bramy, każda jest inna, nietypowa. Prace powstawały kilkuetapowo: począwszy od zdjęć, przez szkice malarskie, korekty, aż do formywłaściwej,którąudokumentowałam. W swojej pracy ukazuję własną interpretację bramy jako przejścia. Przez uproszczenia i geometryzację stwarzam czytelny, ale niejednoznaczny komunikat, który widz może dowolnie interpretować. Na obrazach przedstawionych zostalo osiem różnych bram, każda w innej kolorystyce ioinnejwymowie-wkażdejjednakzostałzachowanyporządekprzejścia. Przez kilka modyfikacji, poprawek oraz przemalowania kilku elementów, wybrane zostało osiem szkiców, na których podstawie powstała poniższa praca artystyczna.

TitleGatewayKeywords:thegate,gateway,painting,TriumphalArch,symbols,sketc