Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2016 LICENCJACKIE / BEATA WERESZCZYńSKA
tytuł
<
1 / 10
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Beata Wereszczyńska 

Nr albumu: 56417 

Imię i nazwisko promotora pracy: Grzegorz Mroczkowski  

Temat pracy dyplomowej Nokturn  Słowa kluczowe  nokturn, noc, światło, blask, mrok, czas, inspiracja, arteterapia, malarstwo, pejzaż  Streszczenie  Praca licencjacka teoretyczna, jak i praktyczna, nosi tytuł „Nokturn”. Nokturn jest to pejzaż nocny. Inspiracją dla mnie był blask światła nocnego, nieustannie zmieniającego się, które bardzo często obserwuję. Swoje poszukiwania oparłam na twórczości malarzy, takich jak Michelangelo Merisi da Caravaggio, Caspar David Fridrich, Aleksander Gierymski i Józef Pankiewicz. Rozwinięciem i dopełnieniem rozważań o sztuce stało się namalowanie techniką własną na desce nokturnów z moich obserwacji. Praca stanowi także próbę analizy przeżyć własnych i ich wpływu na podejmowany temat w działaniu twórczym. W 2016 roku powstało łącznie 10 obrazów o wymiarach 70 x 35 cm i 61 x 43 cm, które będą prezentowane na obronie pracy licencjackiej. 

Title Nocturne Key words nocturne, night, light, glow, gloominess, time, inspiration, art therapy, painting, landscape painting