Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2015 MAGISTERSKIE / IZABELA RYCEWICZ
tytuł
<
1 / 6
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Izabela Rycewicz

Nr albumu: 49139

Imię i nazwisko promotora pracy: prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski

Temat pracy dyplomowej Przestrzeń w obrazie

Słowa kluczowe;portret, malarstwo olejne, forma, abstrakcja, koloryzm

Streszczenie Część artystyczna dyplomu magisterskiego pt. Przestrzeń w obrazie składa się z sześciu obrazów, namalowanych techniką olejną na płótnie lnianym. Prace przestawiają postaci ukazane na kolorowym, abstrakcyjnym tle. Utrwaliłam w nich wizerunki członków mojej rodziny, do czego użyłam fotografii pochodzących z lat 80. XX wieku. Wizerunki postaci stały się pretekstem do refleksji czysto malarskich nad: formą, kolorem, relacjami przestrzennymi. Punktem odniesienia do rozważań formalnych była dla mnie praca licencjacka. Dyplom magisterski stanowi kontynuację moich poszukiwań dotyczących komponowania elementów dzieła, aby tworzyły idealną przestrzeń wizualną. Ogromną inspirację stanowiła dla mnie twórczość artystów, takich jak: Andrzej Wróblewski, Piotr Potworowski, Artur Nacht-Samborski oraz Jerzy Nowosielski.

TitleSpace in a paintingKey wordsportrait, oil painting, form, abstraction, colourist painting