Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2015 MAGISTERSKIE / MAłGORZATA RóżYCKA
tytuł
<
1 / 8
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Małgorzata Różycka

Nr albumu: 49137

Imię i nazwisko promotora: dr hab. prof. APS Grzegorz Mroczkowski

Temat pracy dyplomowej: Między realizmem a abstrakcją – cykl martwych natur

Słowa kluczowe: Martwa natura, przedmioty codziennego użytku, malarstwo kontemplacyjne, cisza, sztuka współczesna, barwa, sztuka abstrakcyjna, realizm, malarstwo sztalugowe, prostota

Streszczenie: Praca artystyczna miała na celu rozszerzenie zakresu działań osobistych zainteresowań, którymi zajmuję się od dłuższego czasu w artystycznych poszukiwaniach. Obrazy z elementami codzienności jawią mi się, jako sposób wyrażania wewnętrznych emocji. Przedmioty inspirują moją wyobraźnię i pobudzają ją.Tego typu “malarstwo zaprasza do kontemplacji rzeczy wzgardzonych, jednostkowych, odbiera im banalną przypadkowość – i oto zwykły kielich znaczy więcej niż znaczy, jakby był sumą wszystkich kielichów – esencją gatunku”.

Title: Between realism and abstraction – series still life

Key words: Still life, everyday object, contemplative painting, silence, modern art, color, abstract art, realism, easel painting, simplicityAbstract: As far as artistic work is concerned its purpose was to extend the scope of personal interests which I have been cultivating for a long time In my artistic pursuits. Paintings depicting everyday life appear to me as a way of showing my inner emotional states. The everyday utensils inspire my imagination and arouse it. This kind of painting invites us to contemplate what is contempt, individual and takes the banal accidentality – and so the usual wine glass signifies more than it really does, as if it was the sum of all wine glasses – the essence of its kind".