Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2014 LICENCJACKIE / ANGELIKA CIECHOWICZ
tytuł
<
1 / 10
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Angelika Ciechowicz

Nr albumu: 47827

Imię i nazwisko promotora pracy: Stefan Paruch

 

Temat pracy dyplomowej

Zmysły wg. Cesare Ripa- osiemnastowieczny atlas malarzy we współczesnych działaniach fotograficznych

 

Słowa kluczowe

Fotografia, Symbol, Cesare Ripa, Ikonologia, Rysunek

 

Streszczenie

Nawiązując do książki "Ikonologia" Cesare Ripa  zrealizowałam współczesne fotograficzne wersje klasycznych przedstawień.

Tematem mojej serii są zmysły. Tradycyjne alegorie uwspółcześniłam. Zakodowałam w nich moje prywatne historie.

Ogólnie znane symbole poddałam nowej interpretacji. Praca jest opisem tego procesu.

 

Title

The senses by Cesare Ripa - eighteenth-century atlas for painters in contemporary photographic activities

 

Key words

Photography, Symbol, Cesare Ripa, Ikonology, Drawing