Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2013 MAGISTERSKIE / KAROLINA WóJTOWICZ

http://vimeo.com/81009065

 

Karolina Wójtowicz from iea on Vimeo.

 

Temat pracy dyplomowej:
Praca teoretyczna: Dotyk (świadome odkrywanie zmysłu jako narzędzia w arteterapii).
Praca artystyczna: Warsztaty arteterapeutyczne. Poczuć świat we mnie i wokół mnie.


Niniejsza praca dyplomowa służy analizie zmysłu dotyku oraz zastosowania jego świadomego użycia jako narzędzia w arteterapii. W tym celu praca została podzielona na dwie części: teoretyczną i artystyczną.
Pierwsza część zawiera cztery rozdziały.
Pierwszy, zatytułowany Zmysł dotyku w integracji sensorycznej omawia w kolejnych podrozdziałach: rodzaje percepcji dotykowej, rolę dotyku na poszczególnych etapach rozwoju człowieka oraz wybrane teorie psychologiczne, które skupiają się wokół dotyku. Wszystko to ma na celu przybliżenie głównego obiektu mojej pracy – dotyku. Jest to pokazanie szerokiego spektrum odczuwania dotyku, istotnej roli dla rozwoju człowieka oraz zaprezentowanie jak dotyk jest opisywany i wykorzystywany w psychologii. Kolejny rozdział opisuje pomocną rolę dotyku w procesie socjalizacji oraz sposoby jego postrzegania w społeczeństwie i w różnych kulturach świata.
Trzeci rozdział zawiera omówienie wybranych teorii i technik arteterapeutycznych,
w których szczególną rolę i działanie lecznicze przypisuje się percepcji dotykowej człowieka. Jest to tym samym udowodnienie, że dotyk został już doceniony w dziedzinie arteterapii, co więcej, wiedza na jego temat została praktycznie zastosowana, a jej działanie prozdrowotne udowodnione.
Czwarty rozdział to projekt arteterapeutyczny: Poczuć wszystko na własnej skórze. Jest to propozycja praktycznego zastosowania wiedzy przedstawionej w części teoretycznej. Na mój projekt arteterapeutyczny składają się: scenariusz warsztatu jednospotkaniowego oraz scenariusz warsztatu, na który składa się cykl spotkań. Oba warsztaty opatrzone są wstępem, opisem oraz ewaluacją.
Całość opatrzona jest zakończeniem, w którym wysnuwam wnioski z pracy projektowej.
Część artystyczna zawiera dokumentacje zdjęciową i filmową warsztatów opisanych w części teoretycznej.