Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2013 LICENCJACKIE / MAłGORZATA RóżYCKA
tytuł
<
1 / 6
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Małgorzata Różycka

Nr albumu: 49137

Imię i nazwisko promotora pracy: dr hab. prof. APS Grzegorz Mroczkowski

Temat pracy dyplomowej - Rytmy codzienności

Słowa kluczowe - Martwa natura, przedmioty codziennego użytku, rytm, światło, sztuka użytkowa, malarstwo, sztuki wyzwolone, barwa

Streszczenie - Rytmy codzienności, to cykl prac poświęconych martwej naturze o surowej formie, oczyszczonej z wszelkiej dekoracyjności i upiększeń, charakteryzujący się analityczną obserwacją. Ukazana prostota świadczy o ciągłym dążeniu do perfekcyjności. Wszelkie obrazy, które namalowałam związane są z człowiekiem i jego życiem. Dominują na nich sprzęty skromne, pospolite, czasami mocno wysłużone. W swoich przedstawieniach nie odchodzę od rzeczywistości, nie ożywiam ich rozmyślnie, lecz spoglądam z sympatią, nadając piętno prawdziwego życia.

Przedmioty codziennego użytku stały się pretekstem do ukazania zupełnie innych wartości. Namalowane obrazy są metaforą mojej sytuacji życiowej, wyrazem wewnętrznych przeżyć. Zarówno prace artystyczne jak i część teoretyczna mają charakter osobisty, są rodzajem biograficznego zapisu uczuć i wspomnień. Malarstwo w tym przypadku przyczyniło się do uwolnienia stłumionych emocji, skrępowanych myśli i wyobrażeń.