Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2013 LICENCJACKIE / MAGDALENA SKRYCKA
"Stocznia-wieczór"
<
1 / 7
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy:Magdalena Skrycka

Nr albumu:40204

Imię i nazwisko promotora pracy:Dr hab. Prof. APS Grzegorz Mroczkowski

Temat pracy dyplomowej Stocznia

Słowa kluczoweStocznia, port, dźwig, żuraw, marynistyka, jednostki pływające, proces malarski,pedagogika

Streszczenie„Stocznia” jest cyklem obrazów przedstawiających różne ujęcia krajobrazunadmorskiego, szczególnie uwzględniających obecność żurawi dźwigowych, którestanowią główną inspirację całej pracy. Wśród szarości i monotonności portów i ichokolic znajdują się kontrastowe i żywe kolorystycznie elementy, ożywiające te pejzaże,wskazując równocześnie na to, że stocznia w rzeczywistości jest bardzo interesująca.Praca teoretyczna, oprócz opisu obiektów, będących tematem obrazów, zawieraproblematykę z obszaru procesu malarskiego, próbę nazwania barier i przeszkód,wstrzymujących rozwój artystyczny. A to z kolei stało się źródłem wniosków dlanakreślenia osoby artysty-nauczyciela – jego cech sprzyjających nauce malarstwaw warunkach szkolnych i pozaszkolnych.

Title Shipyard

Key wordsShipyard, harbor, crane, marine, vessels, process of painting, pedagogy