Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2013 LICENCJACKIE / IZABELA RYCEWICZ
tytuł
<
1 / 8
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Izabela Rycewicz

Nr albumu: 49139

Imię i nazwisko promotora pracy: Grzegorz Mroczkowski

Temat pracy dyplomowej - Autoportret

Słowa kluczowe - autoportret, malarstwo, kolor, forma, kubizm, formizm, koloryzm

Streszczenie - Praca dyplomowa pt. Autoportret składa się z części artystycznej oraz części teoretycznej. W skład części artystycznej wchodzi 16 obrazów, malowanych techniką olejną na płótnie. Część teoretyczna to praca pisemna, w której opisałam swoje przemyślenia na temat własnego malarstwa. Doszłam do wniosku, iż najważniejszymi budulcami moich obrazów są kolor i forma. W części teoretycznej opowiedziałam także o artystach, których twórczość stanowi dla mnie inspirację oraz o kierunkach w malarstwie, takich jak: kubizm, formizm, koloryzm, ponieważ wytwory ich przedstawicieli mają cechy wspólne z autoportretami, stanowiącymi część artystyczną mojej pracy dyplomowej.

TitleSelf-portrait

Key wordsself-portrait, painting, colour, form, cubism, formism, Colourists