Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2013 LICENCJACKIE / MARTA RUTKOWSKA
tytuł
<
1 / 13
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Marta Rutkowska

Nr albumu: 49138

Imię i nazwisko promotora pracy: dr. hab. prof. APS Grzegorz Mroczkowski

Temat pracy dyplomowej:"Spotkanie" czyli konfrontacja materii w obrazach.

Słowa kluczowe - maszyna do szycia, materia, tkanina, abstrakcja, geometria, struktura

Streszczenie - Wywodzące się ze wspomnień z dzieciństwa oraz fascynacji życia dorosłegozainteresowanie maszyną do szycia jest inspiracją do refleksji nad relacją człowieka zprzedmiotem, przedmiotów ze sobą nawzajem, odnajdywania wspólnego mianownikaprzeszłości i przyszłości w formalnych poszukiwaniach różnorodności struktur.

Title - "Meeting" as confrontation of matter in paintings.

Key words - sewing machine, matter, fabric, abstraction, geometry, structure