Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2013 LICENCJACKIE / WIOLETA PRZYBYSZ
<
1 / 15
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Wioleta Przybysz

Nr albumu: 49135

Imię i nazwisko promotora pracy: dr. hab. prof. APS Grzegorz Mroczkowski.

Temat pracy dyplomowej - Intencjonalne przeżycie - przedmiotowy sens.

Słowa kluczowe -  Próba malarstwa, doświadczenie malarskie, aktywny stosunek do przedmiotu, aktypoznawcze, byt, transcendencja, przeżycia intencjonalne, proces twórczy.

Streszczenie -  Głównie w mojej pracy kładłam nacisk na wzrastający w człowieku proces twórczy podczasmalowania. Takie zjawisko jak efekt miało drugorzędne znaczenie w tym wysiłkuumysłowym. Cała uwaga była poświęcona na akcie twórczym i poznawczym orazprzeżyciu emocjonalnym. Praca oparta na kolorze i szukaniu jego tonów, półtonów orazatmosfery. Forma ma mniejsze znaczenie bowiem zostaje budowana w moich pracachbarwą.Aby mieć punkt wyjścia oraz wzór do naśladowania w swoich pracach sięgnęłam do takichartystów jak: Olga Boznańska, Tadeusz Potworowski, Giorgio Morandi, holenderscymistrzowie jak Willem Kalaf.

TitleIntentional experience – objective sense.

Key words - Still life, color, hue, tint, experience, trial,