Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2013 LICENCJACKIE / ANNA EBERT
tytuł
<
1 / 20
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Anna Ebert

Nr albumu: 44712

Imię i nazwisko promotora pracy: dr Stefan Paruch

 

Temat pracy dyplomowej

"Projekt aplikacji multimedialnej do zastosowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"

 

Słowa kluczowe

Autyzm, generalizacja, percepcja wzrokowa, aplikacja, urządzenie mobilne, gra, piktogram

 

Streszczenie

Niniejsza praca dyplomowa składa się z dwóch części: teoretycznej i artystycznej. Teoretyczna część pracy dotyczy percepcji wzrokowej osób z autyzmem oraz naukowych podstaw zaprojektowanej przeze mnie aplikacji multimedialnej, służącej rozwijaniu umiejętności generalizacji u dzieci z autyzmem. Zawiera również opis mechanizmu działania aplikacji, a także charakterystykę jej strony graficznej. Artystyczną część pracy stanowi dokumentacja fotograficzna aplikacji.

   

Title

Piktak – The project of multimedia application to use in autistic children therapy

 

Key words

Autism, generalization, visual perception, application, mobile device, game, pictogram