Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2013 LICENCJACKIE / PATRYCJA DOMAńSKA
patrycja domańska
<
1 / 6
>
>>

Imię i nazwisko autora pracy: Patrycja Domańska
Nr albumu: 49147
Imię i nazwisko promotora pracy: dr Stefan Paruch

Temat pracy dyplomowej
„ Pamiętaj o mnie. Graficzne interwencje w rodzinnym albumie fotograficznym”

Słowa kluczowe
Znak, forma, konstrukcja, kolaż, fotomontaż, narracja montażowa

Streszczenie
W mojej pracy artystycznej używam fotografii, które znalazłam w swoich rodzinnych zbiorach. Wykorzystuję graficzny znak zainspirowany dystynkcjami wojskowymi. Nakładam go na zdjęcia tworząc nowe znaczenia.


W pracy teoretycznej analizuje poszczególne elementy mojej pracy. Strategię używania rodzinnego archiwum zapożyczam od Anety Grzeszychowskiej. Omawiam funkcje znaku w praktyce artystycznej. Przywołuję kolaż fotograficzny jako formę wypowiedzi artystyczej.

Title
: Remember Me - Graphic modifications in family photo album.

Key words
sign, shape, contruct, collage, foto manipulation, narrative assembly