Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2012 MAGISTERSKIE / MONIKA KOCZUR
tytuł
<
1 / 4
>
>>

Poniższa praca przedstawia możliwości wspierania rozwoju psychicznego młodzieży poprzez wykorzystanie technik arteterapeutycznych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na przemiany oraz cechy specyficzne zachodzące w okresie dorastania. O istocie podejmowanych kwestii świadczy związek kształtowania umiejętności życiowych młodzieży z osiągnięciem dobrostanu psychicznego, rozumianego jako doświadczanie pozytywnych emocji, niski poziom nastrojów negatywnych przy wysokim poziomie zadowolenia z życia. Dlatego też, część teoretyczna pracy, jest namysłem nad formowaniem się światopoglądu i osobowości młodzieży oraz ich systemu wartości. Obok kwestii intrapsychicznych dotyczy ona również przemian związanych z rozwojem społecznym. Praca opiera się na założeniach psychologii pozytywnej, promujących zdrowie psychiczne, które również zostały opisane w tej części. Mając na uwadze przemiany w rozwoju psychicznym młodzieży, część druga pracy stanowi połączenie założeń psychologii pozytywnej i działań wykorzystujących środki wyrazu artystycznego. Wynikiem tego związku jest, zamieszczony w tej części, cykl warsztatów arteterapeutycnych skierowanych do młodzieży. Służą one zyskaniu wglądu w siebie i osiągnięciu pomyślności życiowej. Warsztaty zaprezentowane w części artystycznej stanowią tym samym profilaktykę zaburzeń zdrowia psychicznego. Świadczą jednocześnie o wpływie twórczości na zdrowie psychiczne.

zobacz również: http://doitworkshop.blogspot.com/