Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2012 LICENCJACKIE / TERESA ŁEMPICKA
tytuł
<
1 / 6
>
>>

Praca przedstawia moje inspiracje do stworzenia rzeźby Głazobeton. Głównym twórcą, którym się fascynuję jest Henry Moore. Analizuję jego założenia dotyczące rzeźby – są to: prawda w stosunku do materiału, pełne urzeczywistnienie trójwymiarowości, obserwacja przedmiotów naturalnych, wizja i ekspresja, siła witalna i siła wyrazu. W odwołaniu do wymienionych przez Moore'a cech rzeźby rozważam powiązania tych zagadnień z różnymi dziedzinami sztuki: z rzeźbą, architekturą, designem. Podaję różne przykłady, których analiza buduje kontekst powstania rzeźby Głazobeton. Stosując
przytoczone powyżej kryteria opisuję własną pracę rzeźbiarską