Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2012 LICENCJACKIE / KASIA JARUGA
tytuł
<
1 / 16
>
>>

Tekst pracy licencjackiej stanowi obok obrazów drugą część mojego dyplomu licencjackiego, który zatytułowałam Miasto w kalejdoskopie. Jest to cykl obrazów, o różnych formatach, malowanych akrylem – poświęconych tematyce przetworzonego wizerunku miasta.

Część teoretyczna dotyczy kolejnych etapów mojego poszukiwania własnego sposobu malowania. W tekście zawarłam opis swoich najwcześniejszych prób plastycznych, nawet tych odległych moim aktualnym zainteresowaniom. Wspominam o szkicu kościoła w Olsztynie, który był przełomowy dla mojej pracy.

Kolejno opisuję swoje najważniejsze inspiracje, którymi są: Nikifor, Henryk Stażewski, Nikolas de Staël, Sabina Twardowska i Maria Jarema. Nie skupiam się na analizie biografii, czy nurtów plastycznych, ale staram się pisać o konkretnych pracach, które wywarły na mnie wpływ.

W ich kontekście przechodzę do pisania o swoich obrazach. O ich kolorystyce, upraszczaniu form, komponowaniu. O rozważaniach i wielu próbach dotarcia do zrozumienia roli plamy i linii w obrazie.

Tytułowy kalejdoskop traktuję jako własny sposób patrzenia na miasto. Każde przekręcenie kalejdoskopu przystawionego do oka sprawia, że kolorowe szkiełka układają się w inną kompozycję, a te same elementy mogą za każdym razem stworzyć nowy układ. Tak samo traktuję malarstwo – jako nieustanne poszukiwanie równowagi między liniami i plamami, dopasowywanie kształtów do kolorów, odnajdowanie nowych kombinacji zastanej rzeczywistości.

 

Kasia Jaruga