Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2012 LICENCJACKIE / WYMAGANIA

WYMAGANIA

Wymagania formalne wobec części teoretycznej prac dyplomowych w IEA:

Objętość minimum: praca licencjacka – 20 stron tekstu znormalizowanego (36.000 znaków), praca magisterska – 40 s. tekstu znormalizowanego (72.000 znaków).
Czcionka: 12 Times New Roman; marginesy: 4 x 2,5cm (dopuszczalne zwiększenie marginesu lewego na oprawę do 3 cm z równoczesnym zmniejszeniem prawego do 2cm); odstęp: 1,5 wiersza; wyjustowanie; numeracja stron: dół strony, liczymy bez strony tytułowej, numeracja pojawia się na pierwszej stronie z tekstem; druk jednostronny; przypisy dolne wg wzoru:
    H. G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993, s.122.     czy też:     V. Satir, op. cit., s. 81.
Znak przypisu (odpowiedni numer) wstawiony za znakiem interpunkcyjnym (za przecinkiem lub kropką), poza cytatem i nawiasem. Nie należy używać spacji, ani innych znaków poprzedzających znak przypisu; śródtytuły, wg wzoru: 1. Osobowy charakter komunikacji; tabele i wykresy prosimy umieszczać w jednym pliku wraz z tekstem; bibliografia w porządku alfabetycznym; elementy opisu bibliograficznego:
a) książki – nazwa autora (redaktora), rok wydania, tytuł, miejsce wydania, wydawca, np.
    Białostocki, J. (2004), Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery, PWN, Warszawa.
    Eco, U. (red.), (2005), Historia piękna, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
b) rozdziału w książce – nazwa autora rozdziału, rok wydania, tytuł rozdziału, nazwa autora (redaktora) książki, tytuł książki, miejsce wydania, wydawca, np.
    Depta, H. (2008), O wychowaniu z perspektywy sztuki, w: Estetyka, sztuka, media - Przestrzenie i konteksty pedagogiczne, M. Jabłońska, (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s.92-93.
c) artykułu z czasopisma –nazwa autora, rok publikacji, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, nr    (t.) czasopisma (ew. strony), np.
    Slater H., (1997), Art and Aesthetics, w: The British Journal of Aesthetics, Published for the British Society of Aesthetics by Oxford University Press, Oxford, July No. 3, vol. 37, s. 226-231.

Dyplomanci proszeni są, by w terminie do 12 CZERWCA oddawali:

  • 3 prace wydrukowane i oprawione w twardą oprawę, zawierające kieszeń na płytę, zawierające opisane reprodukcje wszystkich prac artystycznych dyplomanta (autor, tytuł, rok, technika, format), płyty włożone do kieszeni lub obwolut wklejonych w oprawy wydruków pracy, zawierające - czytaj poniżej.
  • 3 płyty CD zaopatrzone w nadruk zgodny z szablonem IEA (szablon znajduje się w posiadaniu Stefana Parucha) zawierające:

•    folder: PRACA TEORETYCZNA – zawierający dwa pliki:

   - plik zawierający tylko tekst pracy bez ilustracji (Word)
   - plik zawierający pełen tekst z ilustracjami (Word)

•    folder: PRACA ARTYSTYCZNA – zawierający pliki reprodukcji z tytułami reprodukowanych prac stanowiącymi nazwy plików

   - Tytuł 1
   - Tytuł 2
   - …

Pobierz

Kolejność części oprawionej pracy licencjackiej


STRONA TYTUŁOWA

Streszczenie
Summary

Tekst pracy teoretycznej

STRONA TYTUOWA CYKLU PRAC ARTYSTYCZNYCH

REPRODUKCJE PRAC SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA DYPLOM ARTYSTYCZNY

OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE PRACY

WKLEJONA introligatorsko PŁYTA zawierająca dwa foldery:

  • folder: PRACA TEORETYCZNA – zawierający dwa pliki:
plik zawierający tylko tekst pracy (Word)
plik zawierający pełen tekst z ilustracjami (Word)
  • folder: PRACA ARTYSTYCZNA – zawierający pliki reprodukcji z tytułami reprodukowanych prac stanowiącymi nazwy plików
Tytuł 1
Tytuł 2

Pobierz

Strona tytułowa pracy licencjackiej

Pobierz

Strona tytuowa cyklu prac artystycznych

Pobierz

Strona reprodukcji prac artystycznych

Pobierz

Oświadczenie dotyczące autorstwa

Pobierz

Strona tytuowa cyklu prac artystycznych