Dyplomy magisterskie 2018
>> czytaj więcej
Wioleta Rzążewska
>> czytaj więcej
A A Węcławski
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2011 LICENCJACKIE / ELWIRA KAńCZUGOWSKA
tytuł
<
1 / 7
>
>>

Mój esej zatytułowany „Krótkie historie miejskie” dotyczy ludzi
w urbanistycznej przestrzeni publicznej i odnosi się do cyklu malarskiego
o tym samym tytule. Przemyślenia ujęte w trzech rozdziałach (1. Trochę teorii;
2. Między teorią, a praktyką; 3. Trochę praktyki) traktują o człowieku w mieście, przestrzeni jako pojęciu ogólnym i przestrzeni miejskiej oraz o fotoreportażu.
W pracy przedstawiony jest również pomysł na stworzenie cyklu malarskiego
i ujęcie tematu oraz towarzyszące mu inspiracje malarskie. W części praktycznej prezentuję i analizuję poszczególne, malarskie prace własne zgodnie
z przedstawionymi wcześniej zasadami opisu obrazów. Koniec zawiera podsumowanie pracy twórczej, wykaz fotografii oraz bibliografię.